Til hovedinnhold
Viser 1141–1150 av 1771 treff.
 • Android eller iOS - hva fungerer best uten syn?

  11.05.2015 | Kapittel

  Vi fastslår som et faktum at både iOS Åpnes i et nytt vindu og Android Åpnes i et nytt vindu kan brukes av blinde personer, grunnet skjermleserteknologiene som finnes integrert i begge operativsystemer ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning hos barnet med kjente rim og regler som ...
 • Å forstå hva barnet uttrykker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...oss noen alternative tolkninger av det barnet forsøker å uttrykke. Selv om barn både kan se og høre bruker de allikevel masse gester og andre virkemidler for å uttrykke seg før de etterhvert kan uttrykke ...
 • Taleprosessering og ulike typer språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...endringene følger et utviklingsmessig mønster, dvs. alle barn som følger et typisk utviklingsforløp bruker samme type prosesser i samme alder.   Barns evne til å prosessere tale endrer seg over tid. Dette ...
 • Språk og kommunikasjon

  30.01.2018 | Kapittel

  Kommuniser presist til dem – si «Nå skal vi bytte bleie!» og ikke «Skal vi gå og bytte bleie nå?». Bruk visuell eller taktil informasjon når de skal velge noe. Visualiser og konkretiser det du formidler ...
 • Koble en leselist til Android-enheten

  12.05.2015 | Kapittel

  Pin-koden som skal brukes varierer mellom de ulike leselistmodellene. 1234 eller 0000 er vanlige pin-koder. Sjekk manualen til leselisten din for å finne ut hvilken kode som skal brukes.  
 • Skriverammer

  13.01.2022 | Kapittel

  ...skal rammes inn er avhengig av behovet til eleven. Tankekart som skriveramme Å bruke tankekart kan være en fin måte å bruke skriveramme på. Tankekart er visuelt og gir en god oversikt. Det kan også være ...
 • Forsterke alternativ og supplerende kommunikasjon som satsingsområde

  29.09.2021 | Bok/hefte

  ...fylkeskommuner, barnehager og skoler, samt bidra til en mer tilpasset barnehage- og skolehverdag for ASK-brukere. Statped har levert på alle deloppdrag. I rapporten presenteres alle deloppdragene, inkludert mål ...
 • Kjenn hva jeg føler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...dvele ved dem og skille dem fra hverandre. Vår erfaring er at regelmessige samtaler om følelser ved bruk av symbolske gjenstander, kan hjelpe barn og unge med alvorlig synshemning, til å håndtere egne følelser ...
 • 2.8 Oppsummering

  05.03.2024 | Kapittel

  ...oppfordrer vi deg til å fortsette med. Gå gjerne tilbake og bruk innhold i e-læringen når du skal planlegge og evaluere samlingsstunder. Bruk også innhold, refleksjonsspørsmål og utprøvingsoppgaver sammen ...