Til hovedinnhold
Viser 1191–1200 av 1771 treff.
 • Vi er Statped – en film om å bygge kompetanse

  14.12.2023 | Kapittel

  ...reiser rådgivere i Statped rundt i landet for å møte pedagogisk-psykologisk tjeneste, lærere og brukere. Gjennom rådgivning, veiledning, kurs, konferanser og andre tiltak, bygges kompetanse. Målet er å ...
 • Syn og hørsel hos eldre

  21.09.2023 | Kapittel

  ...oss med årene. For noen er disse sansetapene så alvorlige at livskvaliteten blir kraftig redusert. Bruk av hjelpemidler og fysisk tilrettelegging i hjemmet eller på sykehjemmet er tiltak som kan kompensere ...
 • Begynneropplæring i gitar for elever som er blinde eller sterkt svaksynte

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...tilrettelegges slik at blinde og sterkt svaksynte når kompetansemålene for faget musikk. Heftet kan også brukes i andre sammenhenger der synshemmede skal lære å spille gitar, for eksempel i kulturskolen. Hovedvekten ...
 • De fire regneartene på Huseby-abakus

  27.04.2015 | Veileder

  ...øke tallforståelsen og forståelse av posisjonssystemet. Dette heftet tar for seg hvordan abakus kan brukes for å notere tall, og for å løse oppgaver innen de fire regneartene. Målgruppen er først og fremst ...
 • Ordlister fra temaområdet hørsel på norsk, engelsk, arabisk og urdu

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...hverandre. Alle norske ord er blå slik at de skal være lettere å se. Ord som er forklart i listen og som brukes i forklaringen av andre uttrykk, er understreket.
 • Dynamisk undervisning

  23.08.2016 | Nettressurs

  «Dynamisk Undervisning» er en læringstilnærming og arbeidsform som vektlegger bruk av strukturert refleksiv samtale og samhandling i sammenheng med ordinær undervisning og spesialundervisning.   «Dynamisk ...
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...er få barn der. Slik blir det lettere å få oversikt og orientere seg. Det er en god investering å bruke tid på å la barnet bli fortrolig med omgivelsene både inne og ute. Ta barnet med rundt. La det ta ...
 • Scanner-brille hjelper elever med store lese- og skrivevansker

  17.01.2020 | Video

  ...muligheter for elever som strever med lesing. Her kan du lese omtale av OrCam MyEye som er OR-brillen som brukes i videoen.
 • iPad for personer med nedsatt syn

  22.09.2020 | Nettressurs

  ...tilgjengelighetsmenyen, men er likevel nyttig for mange. For personer med nedsatt syn anbefaler vi å bruke eksternt tastatur.  Bli kjent med iPad  for personer med nedsatt syn gjennom beskrivelser, videoforklaringer ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  ...livskvalitet Det er viktig å kartlegge livskvaliteten hos personer med afasi. Det kan gjøres både ved bruk av samtaler og kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøy som er tilpasset personer med afasi er: Slag ...