Til hovedinnhold
Viser 1221–1230 av 1771 treff.
 • Norsk tegnspråk - en grunnbok

  12.05.2020 | Bok/hefte

  Denne boken gir en innføring i hvordan norsk tegnspråk er bygget opp og brukes, og forklarer likheter og ulikheter mellom norsk tegnspråk og andre språk, særlig norsk talespråk.  Den gir også et innblikk ...
 • Oversette med Microsoft Office lens og engasjerende leser

  01.04.2020 | Video

  ...engasjerende leser. Foreldre og elever kan få informasjon fra skolen på sitt morsmål - se video for tips til bruk i fjernundervisningen/hjemmeskole.  Det er mange foreldre med et annet morsmål enn norsk som syns ...
 • Flerspråklighet og inkludering

  20.02.2020 | Artikkel

  ...skole med et annet språk og kulturell erfaring har spesielt behov for en god start. Muligheter for å bruke og få anerkjennelse for språk, kultur og erfaringer de har med seg vil være sentralt for å ivareta ...
 • Trinn 13 To avsnitt som hører sammen - med minst tre setninger i hvert avsnitt som er sammenhengende

  30.05.2023 | Kapittel

  ...legge til skriving, tittel, staving, publisere, skrive en historie med begynnelse, midt og slutt, bruk av tegnsetting. Tips I tillegg legger vi til rette for gode skriftspråklige aktiviteter som å:  Fortsatt ...
 • Kikkerter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...synsfunksjon og hvilke situasjoner de skal brukes i. Utprøving kan gjøres sammen med optiker på hjelpemiddelsentral. Det anbefales at man får opplæring i bruk av kikkerten. Dette omhandler blant annet hvordan ...
 • Flerspråklighet

  04.08.2023 | Kapittel

  ...eksemplene som brukes i matematikkundervisningen gir mening for eleven. Elever med en annen kulturbakgrunn kan ha andre referanserammer, og dette må man ta hensyn til. Eleven bør oppfordres til å bruke morsmålet ...
 • Kartlegging ved mistanke om DLD

  02.08.2023 | Kapittel

  Det er utviklet få tester på ulike førstespråk/morsmål til bruk i norsk kontekst. Mange flerspråklige barn vil være eksponert for andrespråket (norsk) under andre betingelser (omfang og kvalitet) enn enspråklige ...
 • Afasi og høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler

  17.03.2021 | Video

  ...med syntetisk tale. De kan også brukes til omgivelseskontroll, SMS, musikk og til å surfe på internett. Innholdet i maskinene varierer, men tradisjonelt er det ofte bruk av symboler, fotografier eller skrift ...
 • Eksternt tastatur

  15.10.2021 | Kapittel

  ...erfaring er at personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av å bruke eksternt tastatur til iPaden. Da vil hele skjermen på iPaden kunne brukes til å vise programmet du jobber i. Samtidig vil du oppnå en mer ...
 • Skoog - kube for musikk og sansing

  19.08.2021 | Kapittel

  ...ferdigheter. Skoog kobles trådløst til iPad eller via USB til Mac ved hjelp av Skoog-appen. Du kan bruke appen GarageBand, iTunes-biblioteket ditt eller musikkstrømmetjenester og spille med på musikken.