Til hovedinnhold
Viser 1241–1250 av 1781 treff.
 • Eksternt tastatur

  15.10.2021 | Kapittel

  ...erfaring er at personer med nedsatt syn vil ha stor nytte av å bruke eksternt tastatur til iPaden. Da vil hele skjermen på iPaden kunne brukes til å vise programmet du jobber i. Samtidig vil du oppnå en mer ...
 • Tourettes syndrom og samarbeid skole–hjem

  18.10.2021 | Kapittel

  ...er viktig at foreldrene opplever at de er inkludert og verdsatt. Noen foreldre til elever med TS bruker mye tid på forberedelse og tilrettelegging av lekser og skolehverdag, noe som ikke er så lett for ...
 • JAWS programvindu

  04.09.2019 | Kapittel

  ...vises på vanlig måte når du har krysset av for denne innstillingen. I dette tilfellet slipper altså brukeren å minimere JAWS-vinduet. Ligger JAWS i systemstatusfeltet, kalles programvinduet for JAWS hurtigmeny ...
 • Jeg er Åse – en film om kompleksitet og muligheter

  13.12.2023 | Kapittel

  Åse - Tekstet Åse elsker å være i aktivitet – og svømme. Der kan hun bruke kroppen fritt. Åse er født med hjerneskade og kombinert sansetap. Komplekse vansker er ikke alltid én pluss én. Den ene sansen ...
 • Synsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Elever med sterkt nedsatt syn har et annet erfaringsgrunnlag enn normalseende, og kompenserer ved å bruke hørselen og berøringssansene mer aktivt i læringen. Det gjør at de husker bilder og former på en annen ...
 • Hvordan kartlegge stamming og løpsk tale hos flerspråklige?

  20.06.2024 | Artikkel

  ...den også relevante spørsmål for eldre barn og ungdommer. Den tar opp forhold ved språkutvikling, språkbruk og kommunikasjon. Målgruppe Kartleggingsverktøyet er tenkt for personer med flerspråklig bakgrunn ...
 • Lek og bevegelse

  13.05.2016 | Veileder

  ...spedbarnsalderen. Når synssansen ikke er god nok som motivasjonskilde, må vi gi barnet muligheter til å bruke og utvikle føle-, lukte-, smaks- og hørselssansen for å motivere til god motorisk utvikling. Her er ...
 • Født med alkoholskade

  27.01.2016 | DVD

  En film om unge med skader på grunn av alkoholbruk i svangerskapet. Fetal Alcohol Spectrum Disorders (FASD) er en samlebetegnelse for alkoholrelaterte fosterskader. I denne filmen møter vi Fredrik, Jacob ...
 • Gullhår og de tre bjørnene

  08.09.2016 | Nettressurs

  ...klikk på de objektene hun ber om. 3) Ta fortellerrollen! Her kan DU være fortelleren og samtidig bruke bildene og animasjonene til eventyret. Eventyr Statped ...
 • Tidlig språkutvikling og leseopplæring

  17.06.2016 | Artikkel

  ...begrepslæring erfaringsinnhenting. For barn som får avdekket hørselstap er tidlig, systematisk og målrettet bruk av lek og naturlige aktiviteter som stimulerer språk­utviklingen, av særlig betydning.  Tidlig språkutvikling ...