Til hovedinnhold
Viser 1421–1430 av 1567 treff.
 • Lære ord og omgrep

  08.06.2018 | Kapittel

  I vinter har Ammerudgrenda barnehage vore med på eit prøveprosjekt for å sjå om det er nyttig å bruke robot i språktreninga. Barnehagen nyttar ein metode for å trene dagleg på høgfrekvente ord og omgrep ...
 • Motiverer og inkluderer

  08.06.2018 | Kapittel

  ...lei av leik med ord og omgrep. På førehand har forskarane i prosjektet observert språktreninga utan bruk av robot, slik at dei har noko å samanlikne med. Inntrykket er at barna er meir engasjerte og deltakande ...
 • Rådgivning og veiledning om matematikkvansker

  28.03.2022 | Tjeneste

  ...samtaler, veiledning og konsultasjoner. Målgruppe Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), skole, brukere og foreldre. Mål er å styrke kvaliteten på læringsmiljø og matematikkopplæring slik at eleven får ...
 • Hva er taktile tankekart?

  17.03.2021 | Kapittel

  ...utformes taktilt med ord i punktskrift og kan ha ulike typer utforming. Taktile tankekart kan derfor brukes av elever med synsnedsettelse eller blindhet og vil kunne bidra til at eleven kan få en større forståelse ...
 • PPT sin oppfølging og samarbeid med skolen

  06.12.2021 | Kapittel

  ...på førstespråket og på opplæringsspråket?: språklydssystemet, setningsoppbygging, ordkunnskap, språkbruk og minnefunksjon? Hva betyr dette for hva som bør prøves ut i tilretteleggingen? Hva vil være viktig ...
 • Synrehabilitering vid dövblindhet

  23.05.2022 | Bok/hefte

  ...tilrettelegging av en konsultasjon. Du får også en enkel beskrivelse av høreapparater og hvordan disse kan brukes for å nyttiggjøre seg synshjelpemilder. De som jobber med synsrehabilitering for personer med døvblindhet ...
 • I videregående opplæring

  19.03.2022 | Kapittel

  ...i hvordan eleven selv opplever sin opplæringssituasjon kan lærer eller rådgiver sammen med eleven bruke informasjons- og kommunikasjonsverktøyet IVAS. For elever som har lite funksjonelt talespråk kan en ...
 • Lytte, lære, snakke

  13.04.2021 | Bok/hefte

  Lytte, Lære, Snakke er en guide som beskriver spesifikke strategier som brukes for å utvikle talespråk gjennom lytting for små barn i de første leveårene.  Lytte, Lære, Snakke er utviklet som et hjelpemiddel ...
 • SVANTE-N Testverktøy for artikulasjons- og nasalitetsvansker

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  Testen brukes til å undersøke artikulasjon og nasalitet hos personer med taleavvik som følge av for eksempel leppe-kjeve-ganespalte, og til å analysere språklydsystem/fonologi.  Verktøyet er utviklet av ...
 • VASAS - kartleggingsmateriell for følelser

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Brumfitt og Pascal Sheeran i 1999. Materialet er utarbeidet med tanke på afasirammede, men det kan også brukes av andre med ervervede kommunikasjonsvansker. Som kartleggingsmateriell kan VASAS være nyttig i de ...