Til hovedinnhold
Viser 1491–1500 av 1567 treff.
 • Synstap og overgang til barnehage

  16.06.2016 | Artikkel

  ...er få barn der. Slik blir det lettere å få oversikt og orientere seg. Det er en god investering å bruke tid på å la barnet bli fortrolig med omgivelsene både inne og ute. Ta barnet med rundt. La det ta ...
 • Nedsatt hørsel og sosial kompetanse

  30.06.2016 | Artikkel

  ...språklige utvikling. Barn med nedsatt hørsel kan for eksempel trenge bistand til å forstå og ta i bruk ulike nyanser i begreper (forskjell på å lyve og ta feil) forstå forskjellen på å tenke og si forstå ...
 • Gode instruksjonsfilmer

  15.03.2017 | Veileder

  ...vil lære å lage gode instruksjonsfilmer, også for personer uten kognitive vansker. Veilederen kan brukes både av deg som ikke har laget film tidligere, og for deg som allerede er i gang med det. Veilederen ...
 • ALLE MED - observasjonsmateriell

  17.01.2017 | Kartleggingsmateriell

  ...er tenkt som en praktisk hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet. ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre ...
 • Afasi og livskvalitet

  14.06.2016 | Artikkel

  ...livskvalitet Det er viktig å kartlegge livskvaliteten hos personer med afasi. Det kan gjøres både ved bruk av samtaler og kartleggingsverktøy. Kartleggingsverktøy som er tilpasset personer med afasi er: Slag ...
 • Laget rundt barnet

  06.04.2021 | Kapittel

  ...har ansvar for opplæring i pedagogisk bruk av hjelpemiddel har ansvar for å bistå i søkeprosess, i å utlevere hjelpemiddel samt i å tilpasse og lære opp i å bruke hjelpemiddel hentar inn kompetanse, frå ...
 • Språkkista temahefter – nye språk 1

  10.02.2017 | Bok/hefte

  Omtale av Språkkista, GAN Aschehoug. TegnMyggen og Knottene: Tips om hvordan en kan komme i gang med å bruke tegn. Spillesken TegnMyggen og knottene. Lotto, Memory, Svarteper, to temaplakater og en tallinje ...
 • Keep Talking and Nobody Explodes

  21.03.2018 | App

  ...koffertbombe foran seg som han eller hun interagerer med. Du styrer ved hjelp av en mus. Spilleren må kunne bruke høyre og venstre museknapp for å snu rundt på bomben eller desarmere ulike moduler som finnes på bomben ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  ...rammet hvordan man kan planlegge logopedisk trening For å kartlegge alle språkene er det nødvendig å bruke tolk til de språkene man ikke snakker selv. Det er viktig å lære opp tolken i å kommunisere med personer ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...av kunnskap eller ord. Sammen med foreldre eller søsken kan man diskutere likheter og ulikheter i bruk, egenskaper og sammenhenger fra egne erfaringer, også på hjemmespråket. Det kan aktivisere meningsfulle ...