Til hovedinnhold
Viser 1531–1540 av 1565 treff.
 • Fokusgruppen (35+)

  28.08.2014

  ...resultater. Det vil også være naturlig å undersøke med foresatte hvilke strategier og rutiner de tar i bruk for at barnet skal mestre. Gå i dialog med foresatte om å kontakte PPT, og hvorfor Når barnet vurderes ...
 • Autismespekterforstyrrelser

  13.10.2022 | Artikkel

  (ASF) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som kan ha en nevrobiologisk årsak. Internasjonalt brukes begrepet Autism Spectrum Disorders (ASD). Autisme er kvalitative avvik når det gjelder gjensidig ...
 • Trinn 2 Lek mellom det blinde barnet, ett seende barn og pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  ...med minst mulig voksenstyring.  Gjennom lekens gang må hun være en god modell ved å beskrive leken, bruke navn på barna som leker og henvise dialogen mellom dem. I leken må pedagogen ta en rolle som ikke ...
 • JAWS

  10.09.2019 | Kapittel

  Bindestrek For å bla motsatt vei kan en benytte Shift + ønsket hurtigtast. De fleste av hurtigtastene kan brukes i kombinasjon med Ctrl+Insert. Da vises en liste med elementer. For eksempel vil Ctrl+Insert+t vise ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...eksempler på alle typene, og eksemplene viser blant annet hvordan signaler gitt med blikket kan påvirke bruken av samkonstruksjoner. Hvorfor finnes ikke samkonstruksjoner i alle samtalene? Lind og Sønsterud diskuterer ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...både døve og tunghørte elever. Det er avgjørende at ny kunnskap, vokabular og setningsstrukturer brukes i meningsfulle aktiviteter. Når eleven har brukt den nye kunnskapen for å oppnå egne mål, eier eleven ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...
 • Tourettes syndrom og overganger

  03.11.2021 | Kapittel

  ...temaside om struktur og forutsigbarhet i læringsmiljøet. Her finner du mange eksempler på pedagogisk bruk av digitale verktøy, blant annet: Forberedelse med kart, bilde og video Planer og kalender Oppskrifter ...
 • Sosial kompetanse

  13.10.2022 | Kapittel

  ...situasjoner ferdighetene skal benyttes i. De trenger tro på egen kompetanse og motivasjon til å ta den i bruk. Sosial kompetanse handler om en veksling mellom selvhevdelse og hensyn til andre. Det innebærer dermed ...
 • Samisk forståelse av funksjonsnedsettelser

  29.11.2017 | Artikkel

  ...på barnets vanske og lite på samiske forståelsesmåter. I tillegg snakker ofte hjelpeapparatet og brukere svært forskjellige språk. Det innebærer at partene i enda større grad kan forstå begreper og uttrykk ...