Til hovedinnhold
Viser 221–230 av 1660 treff.
 • Regning og hørselstap

  24.06.2016 | Artikkel

  ...til rette for utvikling av matematisk språk, effektive problemløsnings- og regnestrategier og aktiv bruk av visuell støtte. Elever med hørselshemming skal følge ordinær læreplan i matematikkfaget og følge ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  11.04.2017 | Artikkel

  ...barna bli veiledet og få redskaper til å mestre de ulike sosiale arenaene på en god måte. Praktisk bruk - fra utarbeidelse til øvelse og praksis Utfordringen i sosialt samspill er ofte de uskrevne reglene ...
 • Notere med mobiltelefon eller nettbrett

  02.09.2019 | Kapittel

  ...smarttelefon eller et nettbrett kan brukes for å skrive notater. Bruker du skjermleser, er det lite hensiktsmessig å ta notater ved å skrive på skjermen. Ved å bruke et vanlig trådløst tastatur, kan telefonen ...
 • Lær norsk tegnspråk

  10.02.2023 | Artikkel

  ...lære mer. Det er viktig å presisere at språk læres der språk brukes. Hvis du vil lære å faktisk bruke språket må du oppsøke andre tegnspråkbrukere, eventuelt kan du oppsøke tegnspråklige arenaer.  Film: Velkommen ...
 • Syn og teknologi

  09.06.2016 | Artikkel

  ...lærestoff og arbeide med kompetansemål i fagene. Med hjelpemiddelteknologi kan elever med synshemninger bruke de samme læringsressursene som sine medelever. Eksempler på dette er forstørringsprogram og skjermlesere ...
 • Nedsatt hørsel og tilrettelegging ved prøver og eksamen

  01.07.2016 | Artikkel

  ...kunnskapene i faget. Eleven bør få anledning til å venne seg til tilretteleggingstiltakene. De bør derfor brukes ved prøver i løpet av skoleåret og være i tråd med den tilretteleggingen som ellers er gjort i opplæringen ...
 • Internett med skjermleseren Supernova

  11.11.2015 | Veileder

  ...navigeringsfunksjoner ved bruk av nettleser. Veilederen er først og fremst tenkt for lærere som skal undervise elever som er blinde, og vil forhåpentligvis være et nyttig hjelpemiddel i undervisningen i bruk av internett ...
 • Sosiale historier

  16.03.2017 | Artikkel

  ...å håndtere endringer Gi bedre handlingsmuligheter for den som strever med det sosiale samspillet Brukes for å utvide eller endre et sosialt script Forklare abstrakte begreper eller situasjoner som er ukjente ...
 • Opplæring i synskompenserende ferdigheter

  19.06.2016 | Artikkel

  ...aktiviteter. Les mer synskompenserende ferdigheter De fleste med ervervet synstap har noe syn som kan brukes. NAV Hjelpemiddelsentral finner fram til optiske og tekniske hjelpemidler. Norges Blindeforbund gir ...
 • Inkludering i barnehagen

  15.06.2016 | Artikkel

  ...sett ord på det som skjer. Ta andre barn gradvis med i leken. Lær barnet å bruke de samme lekene som seende barn bruker. Bruk gjerne faste lekegrupper. Gjøre det samme som de andre Barnet må få lære å ...