Til hovedinnhold
Viser 251–260 av 1749 treff.
 • Tegneseriesamtale

  16.03.2017 | Artikkel

  Mange barn strever med den sosiale bruken av språket. Tegneseriesamtaler er et verktøy som kan bidra til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon. Tegneseriesamtale som metode Tegneseriesamtale ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...synonymer, og faste uttrykk (”language chunks”) som brukes på norsk. Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan ...
 • Pedagogisk tilrettelegging i barnehagen for barn med nedsatt hørsel

  17.01.2024 | Artikkel

  Små barn med hørselstap som bruker hørselstekniske hjelpemidler er avhengig av gode lytteforhold for å kunne utvikle et språk naturlig i samspill med andre. De har også behov for systematisk og intensiv ...
 • Observing the use of tactile schedules

  18.10.2016 | Artikkel

  Bruk av taktile planer når barn er blinde og har tilleggsvansker. Artikkel skrevet på engelsk av Gro Aasen og Terje Nærland. Artikkelen ser på bruk av taktile planer i en heterogen gruppe med barn som ...
 • Hvordan utvikle et språkmiljø

  10.09.2019 | Artikkel

  ...betydning disse har for språkmiljøet, ser vi her nærmere på bruk av familiesentrerte nettverk. Aktuelle momenter om du tenker på å ta i bruk et familiesentrert nettverk for å styrke språkmiljøet til ditt ...
 • Pedagogisk tilrettelegging for elever med nedsatt hørsel

  16.06.2016 | Artikkel

  ...spesialundervisning Den voksnes rolle god struktur på undervisningen bruke det tekniske utstyret konsekvent sørge for at alle elevene bruker det tekniske utstyret sørge for at ingen skaper ubehag med det tekniske ...
 • Kartlegging ved mistanke om språkforstyrrelser/DLD hos flerspråklige

  02.08.2023 | Artikkel

  Foreldreintervjuskjema som kan brukes i samtale med flerspråklige barn og unges foreldre for å belyse barnets førstespråk/morsmål, språklige milepæler, aktivitetsmønstre og familiebakgrunn.
 • Samskriving

  16.09.2020 | Kapittel

  En elev som bruker skjermleser, kan også skrive samtidig med andre i samme dokument. Funksjonen automatisk lagring av online-dokumenter må da være slått på. Se neste avsnitt. Vær oppmerksom på at eleven ...
 • — Det trengs mer kunnskap om flerspråklighet

  15.08.2023 | Artikkel

  Mange skoler tar i disse dager mot nye elever - også elever som bruker flere språk. Å oppdage utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD) hos denne gruppen kan være vanskelig, og krever ekstra kunnskap ...
 • – Ta utgangspunkt i barnets interesser

  13.12.2023 | Artikkel

  ...for sammensatte lærevansker. Hun tar utgangspunkt i et eksempel med barn som ikke har talespråk og bruker kroppslige signaler for å uttrykke seg. Alt barnet uttrykker gjennom sin væremåte og kroppsspråk ...