Til hovedinnhold
Viser 261–270 av 1662 treff.
 • Nettbrett og smarttelefoner

  08.06.2016 | Artikkel

  ...og tilegne seg informasjon. Også synshemmede bruker slike produkter i stort omfang. Apple og Google har tatt høyde for at operativsystemene skal kunne brukes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnivå.
 • Punktskrivere

  08.06.2016 | Artikkel

  Utskrift på enkeltark eller på papir i bane (traktormating). Ikke alle skrivere kan gjøre alt dette. Brukerens behov må derfor styre valget av punktskriver De fleste elever har én skriver hjemme og én på skolen ...
 • Utforsk betydningen av håndform

  06.03.2023 | Kapittel

  ...man bruker feil håndform slik at utsagnet får feil betydning. Oversett setninger/tekster fra norsk til norsk tegnspråk, for så å si setningen på tegnspråk på nytt, men denne gangen kun ved å bruke en bestemt ...
 • Under prøve og eksamen

  10.06.2016 | Artikkel

  ...oppgavesettet. Beskrive bilder. Slå opp i og bruke tillatte hjelpemidler og tillatt programvare. Skrive inn i utfyllingsoppgaver og andre oppgaver der pc ikke kan brukes. Formatere tekst der eleven ikke selv ...
 • Chromebook og tilgjengelighet

  05.02.2018 | Artikkel

  ...produksjon- og samhandlingsverktøy kan du bruke G Suite for Education, som blant annet består av tekstbehandler, regneark og presentasjonsverktøy. Du kan også bruke Office 365 på en Chromebook. Min Chromebook ...
 • Lære touch-metoden

  14.11.2017 | Artikkel

  ...effektivt. Elever som er blinde eller svaksynte, bør derfor starte tidlig med å lære touch. Svaksynte som bruker synet for å finne riktig tast, blir slitne og får dårlig sittestilling. For blinde er det umulig ...
 • Utvide grammatisk kunnskap og ordforråd

  02.04.2018 | Artikkel

  ...synonymer, og faste uttrykk (”language chunks”) som brukes på norsk. Roos (2009) forteller at forskning har avdekket at døve sjeldent analyserer ord og bruker den verdifulle morfologiske informasjonen. Vi kan ...
 • Observing the use of tactile schedules

  18.10.2016 | Artikkel

  Bruk av taktile planer når barn er blinde og har tilleggsvansker. Artikkel skrevet på engelsk av Gro Aasen og Terje Nærland. Artikkelen ser på bruk av taktile planer i en heterogen gruppe med barn som ...
 • Tegneseriesamtale

  16.03.2017 | Artikkel

  Mange barn strever med den sosiale bruken av språket. Tegneseriesamtaler er et verktøy som kan bidra til å synliggjøre det usynlige i en sosial situasjon. Tegneseriesamtale som metode Tegneseriesamtale ...
 • Kontrastiv undervisningsmetodikk

  02.04.2018 | Artikkel

  ...kompetanse i to språk, benevnes gjerne kontrastiv undervisning. Kontrastiv undervisning baserer seg på å bruke elevens kunnskap om et av sine språk for å belyse og videreutvikle også det andre språket. I kontrastiv ...