Til hovedinnhold
Viser 271–280 av 1749 treff.
 • Flere søknader og redusert saksbehandlingstid

  03.04.2024 | Artikkel

  ...samtidig som vi reduserte den samlede saksbehandlings- og ventetiden. Antallet søknader knyttet til enkeltbrukere økte med omtrent 10 prosent. Økningen var størst innenfor fagområdene sammensatte lærevansker ...
 • Slik følger du Statpedkonferansen

  23.04.2024 | Artikkel

  ...på skjermen. En ny side dukker opp med en stor Play-knapp midt på skjermen. Klikk på Play-knappen. Bruk en av disse nettleser Chrome, Edge, Firefox, Safari (nettleseren Explorer virker ikke). Teksting, ...
 • Book Creator og øyestyring

  24.10.2019 | Kapittel

  Book Creator kan brukes med øyestyring på PC. Du må ha en øyestyringsenhet og benytte nettversjonen av Book Creator med nettleseren Chrome. Dette gir elever som har behov for øyestyring, mulighet til å ...
 • Ressurser, veiledere og læremidler

  16.08.2023 | Kapittel

  ...legge til rette matematikkfaget for elever med synsnedsettelser. Vær klar over at noen elever som bruker punktskrift, og har et funksjonelt restsyn, i enkelte tilfeller kan ha utbytte av visuell tilrettelegging ...
 • Internett med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  Når du bruker Internett med forstørringsprogram, er det naturlig å bruke mus for å navigere. Fordi stor forstørring gjør skjermbildet uoversiktlig, lønner det seg å skru forstørringen ned når du trenger ...
 • Word 2010 med skjermleseren Jaws 13

  11.11.2015 | Veileder

  Veiledningshefte om bruk av Word 2010 med skjermleseren Jaws 13  for lærere som underviser elever som bruker PC med leselist. Målgruppen for dette heftet er lærere som underviser elever som bruker PC med leselist ...
 • Virtuell virkelighet

  19.12.2016 | Seksjon

  ...nye muligheter i undervisning og tilrettelegging. Her finner du tips til pedagogisk bruk og aktuelle apper du kan bruke i skolen.
 • Kunst og håndverk

  02.10.2023 | Artikkel

  ...lik linje som medeleven, et det nødvendig å tilpasse opplæringen når det gjelder begrepsutvikling, bruk av verktøy og valg av metoder og materiale.    I veilederen Kunst og håndverk i klasse med elev som ...
 • Legobrett

  24.09.2020 | Konkret materiell

  ...legoklossene. Ved å lime bokstavene i visuell skrift på klossene, kan flere elever samarbeide med eleven som bruker punktskrift. Statped kommer med ny bestillingsløsning for skoler og barnehager. Inntil den er på ...
 • Kontinuerlig leseopplæring

  20.06.2016 | Artikkel

  ...bilder. Eleven leser høyt den nye teksten, veiledet av læreren. Først er fokuset på avkoding av ordene, bruk av lesestrategier og uttalen. Eleven leser høyt den nye teksten. Nå er fokuset på tekstens mening ...