Til hovedinnhold
Viser 281–290 av 1662 treff.
 • Om statped.no

  07.04.2021 | Kapittel

  ...personlig interesse for Statpeds fagområder, eller som er direkte berørt av disse. Over 80 % av dem som bruker nettstedet, er pedagoger, foreldre og medarbeidere i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Mål Statped ...
 • Statpeds nye rolle

  16.02.2021 | Artikkel

  ...spesialpedagogiske tjenestene våre enda bedre til brukernes behov. Det skjer i nært samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner og andre statlige etater. Kommuner og fylkeskommuner kan ta kontakt med oss når ...
 • Slik spør du elever om hvordan digital undervisning fungerer

  26.02.2021 | Artikkel

  ...og de andre er, synes du? Hvordan fungerer munnavlesning (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer tegnspråktolking (hvis du bruker det) for deg? Hvordan fungerer digital undervisning for deg når mange ...
 • Med nettbrett eller smarttelefon

  14.06.2016 | Artikkel

  Mange apper på smarttelefon eller nettbrett kan brukes som støtte til å jobbe med begreper i Minspeak. Det kan være verktøy der man lager eget innhold, f.eks. tegneserier eller bøker. Det kan også være ...
 • Norsk tegnspråk

  15.06.2016 | Seksjon

  Norsk tegnspråk er et av våre minoritetsspråk. Det brukes av ca. 16 500 mennesker i Norge. Tegnspråk er et genuint språk som kan brukes i alle sammenhenger og i alle deler av samfunnet. Statped gir tilbud ...
 • Mobilitetsstokker og markeringsstokker

  16.10.2013

  ...seg imidlertid mot å bruke stokk fordi de føler seg annerledes. I mobilitetsopplæringen må vi ta hensyn til at det kan ta tid å bli en trygg og motivert stokkbruker. Stokkbrukeren bør ikke oppleve at stokken ...
 • Utredning og vurdering ved flerspråklighet

  27.06.2019 | Artikkel

  ...kan forklares med lite erfaring med, og ferdigheter i språket som brukes? Eller kanskje mer aktuelt i en pedagogisk sammenheng: Bruker barnehagen eller skolen et språk barnet ikke mestrer godt nok? Tas ...
 • Hørselstap og lesing

  09.06.2016 | Artikkel

  ...sikrer valg av riktig læreplan (den ordinære læreplanen i norsk, eller norsk for hørselshemmede) språkbruk (tale og/eller norsk tegnspråk) passende undervisningsmetoder og læremidler Kartlegging sikre også ...
 • Opplæring av tospråklige barn

  09.08.2018 | Artikkel

  ...hvor godt barn kan lære seg et andrespråk. For å lære språk må man ha tid og erfaring med å høre og bruke det. Slike erfaringer går både på hvor lenge man har hatt erfaring med språket kvaliteten av erfaringen ...
 • Kven gjer kva

  28.08.2015

  ...hjelpemiddel, overføringsmøte og tilrettelegging, samt skulestart. Oversikta er ei hugseliste for brukarane, slik at dei sjølve kan halde oversikt over dei ulike stega i prosessen.