Til hovedinnhold
Viser 301–310 av 1660 treff.
 • Små barn med hørselstap

  18.11.2016 | Bok/hefte

  ...og på skole lovverk og rettigheter foreldrereaksjoner hvem som kan hjelpe (hjelpeapparat og brukerorganisasjoner) Heftet ble sist revidert i 2011. 
 • Slik jobber Statped med stamming

  03.06.2020 | Artikkel

  ...og høyskolesektoren (H-sektoren) om praksis og veiledning av masterstudenter Samarbeid med brukerorganisasjon Fagutvikling Statped har logopeder med høy kompetanse på stamming. Vi har spesialisert kompetanse ...
 • Visuell følging

  04.09.2019 | Kapittel

  For seende som jobber sammen med eleven som bruker JAWS, kan det være vanskelig å vite hvor JAWS har fokus. Særlig gjelder dette på nettsider. Du kan slå på Uthev virtuell PC markør for å få en synlig ...
 • Microsoft Excel

  04.09.2019 | Kapittel

  ...etter Enter Med standardoppsett i Excel vil markøren hoppe til cellen under når du trykker Enter. Bruker du skjermleser og Excel som kalkulator, er det best om markøren blir stående i cellen du jobber i ...
 • Embodied Cognition and Language Appropriation: Recycling with Difference by a Child with Congenital Deafblindness and Multiple Disability

  10.12.2019 | Artikkel

  Artikkelen bruker mikroanalyse av et videocase eksempel for å belyse temaer knyttet til kroppslig kognisjon og språk appropriasjon/tilegnelse hos et barn med medfødt døvblindhet og multifunksjonsnedsettelser ...
 • Synssansen og årsaker til synsnedsettelser

  18.09.2019 | Kapittel

  ...synsinntrykkene slik at vi danner oss et bilde av omgivelsene. I denne videoen lærer du om hvordan vi bruker både øyet og hjernen for å kunne se.
 • Fokus på preposisjoner

  18.08.2022 | Kapittel

  ...over firkant sirkler under firkanter osv. Presenteres muntlig og/eller skriftlig. Den afasirammede bruker de utklipte geometriske figurer, og setter figurene slik i forhold til hverandre at de matcher setningens ...
 • Tilgjengelighet for barn med bevegelseshemning og multifunksjonshemming

  01.10.2020 | Artikkel

  ...fra rullestol. Handicapparkering i nærheten av inngangsparti og muligheter for å transportere rullestolbrukere tettest mulig til inngangsdør. Uteareale Fast dekke på veier og tilgjengelighet til samlingsplasser ...
 • Synstap og digitale ferdigheter

  10.06.2016 | Artikkel

  ...trenger gode digitale ferdigheter.  Å bruke hjelpemidler krever høy digital kompetanse. Elevene må ha større digitale ferdigheter enn andre elever for å kunne bruke vanlige programmer, for eksempel for ...
 • Sibelius

  18.09.2023 | Kapittel

  ...gjør det lettere å bruke Sibelius med skjermleser. Du kan laste denne pakken her VIP Sibelius accessibility.zip. Der ligger det ulike funksjoner og instruksjoner for hvordan du bruker de.  Sibelius er ikke ...