Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 431 - 440 av 1566 treff.

 • Spør oss tjenesten gir hjelp og skaper ideer

  30.09.2022 | Artikkel

  En brukerundersøkelse viser at 80 % av de som kontaktet Statpeds Spør oss- tjeneste, opplevde at de fikk hjelp til det de lurte på. 62 % sa at de gjennom dialogen fikk ideer til konkrete tiltak de kunne ...
 • Undervisning

  06.05.2021 | Kapittel

  ...bakgrunnsstøy. Lydreguler rom. Bruk stemmeforsterkning med mikrofon og høyttalere eller annet. Demp lyd med tennisballer som du skjærer hull i og trer nederst på stolbena. Bruk matter på bord. Ha nærhet til ...
 • Til leseren

  03.09.2018 | Kapittel

  Målgruppen for denne veilederen er lærere som skal gi opplæring i bruk av læringsressurser og hjelpemiddelteknologi for elever med blindhet eller sterk svaksynthet. Veilederen konkretiserer hvordan lærere ...
 • Hørsel og omvendt undervisning

  22.08.2022 | Kapittel

  Når du skal bruke omvendt undervisning for elever med nedsatt hørsel må du ta høyde for at en av de største utfordringene med å ha nedsatt hørsel er å hente ut auditiv informasjon i situasjoner med mye ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  ...en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. I veilederen defineres hjelpemidler som kommunikasjonshjelpemidler ...
 • Apper ved afasi – nettside for logopeder

  29.04.2021 | Artikkel

  ...finner frem på nettsiden. Det blir også gjort rede for hvordan man kan gå frem når man velger ut og bruker apper i afasirehabilitering eller hjemmearbeid ved afasi. Artikkelen er publisert i Norsk tidsskrift ...
 • Delta i garderoben

  30.01.2018 | Kapittel

  ...støyende. Barn med autisme kan oppleve dette som stressende, noe som kan redusere sjansen for at de bruker ferdigheter i å kle av og på seg. De kan med fordel få trene på dette i en én-til-én-situasjon. Hvis ...
 • Knytter kontakter

  08.06.2018 | Kapittel

  Mona er både sliten og fornøyd ved slutten av dagen. Hun har blitt kjent med tre nye jenter, alle bruker hijab. Hun har til og med møtt en gutt fra Syria. Jentene har utvekslet navn og nummer og har planlagt ...
 • Hvordan lærte Andrea å lese?

  15.10.2018 | Kapittel

  ...lese? I opplæringstilbudet til Andrea ble det fokusert på språkets tre aspekter: innhold, form og bruk. Pedagogene jobbet gjennom barnehage og grunnskole med skriftspråkets struktur og bøkenes og historienes ...
 • Master i spesialpedagogikk – studieretning synspedagogikk

  10.05.2017 | Tjeneste

  ...synspedagogisk arbeid*   • Synspedagogikk i opplæring og (re)habilitering* • Pedagogisk arbeid med elever som bruker punktskrift • Digital kompetanse og synshemming (passer også for deg med IKT-bakgrunn) • Mobilitet ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!