Til hovedinnhold
Viser 651–660 av 1772 treff.
 • Kombinasjonen av flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser eller autisme. Det vil blant annet si at det ikke er gode grunner til å anbefale å kun bruke ett språk til barnet, for eksempel at foreldre som ikke har norsk som morsmål skal snakke norsk hjemme ...
 • Visuell og konkret matematikk

  27.01.2016 | DVD

  ...gir selvtillit og utholdenhet. Gode eksempler Filmen viser Numicon i bruk. Det gis innblikk i læringssituasjoner der Numicon brukes hjemme, i barnehagen, i skolens begynneropplæring, ungdomstrinn og videregående ...
 • Universell utforming

  23.08.2023 | Kapittel

  ...utforming er å gjøre noe tilgjengelig for alle. Det er å utforme produkter og omgivelser slik at de kan brukes av alle. Universell utforming av miljøet rundt elever med kombinerte sansetap eller døvblindhet søker ...
 • Hørsel

  11.05.2023 | Kapittel

  ...synstapet med å benytte hørselen i stor grad. På samme måte vil et barn med hørselstap i stor grad bruke synet for å kompensere for synstapet. Når både syn og hørsel er nedsatt kan dette redusere mulighetene ...
 • Ulike måter å betjene

  20.03.2023 | Kapittel

  ...blir lagt vekt på at all betjening må læres. Sett derfor av tid der dere spesifikt gir opplæring i bruk av betjeningsformen. Berøring/Touch Dersom personen har god kontroll på håndmotorikk, er løsninger ...
 • Bøker

  21.09.2023 | Kapittel

  ...også an å lage taktile bøker selv. Bøkene kan lages av stoff, skinn, plast eller andre materialer. Bruk materialer og tema som du vet at barnet er interessert i, og lag historier fra barnets liv. Det kan ...
 • Kommunikasjonsutvikling (0−1 år)

  18.01.2024 | Kapittel

  For å være med i samspill og kommunikasjon med mor og far etter fødselen, tar barnet i bruk fjernsanser, hørsel og syn, aktivt. Tilgang på syn- og hørselssansen er helt avgjørende for at barnet skal kunne ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  24.05.2024 | Kapittel

  ...stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har ...
 • Datautstyr med tale

  02.09.2019 | Kapittel

  ...også tale, men da gjerne begrenset til opplesing av teksten i et dokument eller liknende. Når du bruker tale ved hjelp av en skjermleser, får du opplest tekst i dokumenter eller på nettsider. Du vil også ...
 • Lego WeDo - robot

  19.08.2021 | Kapittel

  WeDo 2.0. Den minner om appen som brukes til å programmere Lego Mindstorms. Disse programløsningene er veldig utfordrende for mange synshemmede, men kan muligens brukes av enkelte elever med moderat synssvekkelse ...