Til hovedinnhold
Viser 671–680 av 1772 treff.
 • Kommunikasjonshjelpemidler og tjenester

  07.06.2023 | Kapittel

  Nødvendig innebærer at det i den enkelte sak skal vurderes hvorvidt ytelsen er nødvendig og om brukers behov for hjelp kan løses på annen eller rimeligere måte. Alternativet kan være et annet rimeligere ...
 • Kombinasjonen av flerspråklighet og spesialpedagogiske behov

  04.08.2023 | Kapittel

  ...språkforstyrrelser eller autisme. Det vil blant annet si at det ikke er gode grunner til å anbefale å kun bruke ett språk til barnet, for eksempel at foreldre som ikke har norsk som morsmål skal snakke norsk hjemme ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  24.05.2024 | Kapittel

  ...stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har ...
 • Tegnspråkets rolle i leseopplæringen

  02.04.2018 | Artikkel

  For noen hørselshemmede elever er norsk tegnspråk det språket som brukes for å snakke om språk; for å diskutere, sammenligne og forklare. I den tidlige leseopplæringen vil bimodalt tospråklige elever koble ...
 • Portal Knights

  08.06.2018 | App

  ...å kunne bruke det i undervisning. I Portal Knights presenteres en fortelling for elevene, men det er ikke et historiedrevet spill. Det er likevel mye handling å ta utgangspunkt i om du vil bruke spillet ...
 • Skanning av tekst

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hvor blinde personer vil ha nytte av å bruke skanner. Personlige brev, informasjonsmateriell og lignende kan skannes direkte inn på datamaskinen. Skjermleserbrukeren kan deretter ta fram den aktuelle teksten ...
 • Kommunikasjon, tillit, tid og ro

  10.07.2017 | Kapittel

  Felles bruk av hender forutsetter god kommunikasjon, trygghet og tillit mellom barnet og den voksne. De to må ha felles fokus og ro rundt aktiviteten. Ofte vil det ta tid å etablere gode rammer for aktiviteten ...
 • Begrepslæring og bimodalt tospråklige barn

  02.04.2018 | Artikkel

  ...konkretiseres erfares i flere praktiske situasjoner diskuteres og assosieres med tidligere kunnskap brukes aktivt til noe Først da vil nye begreper bli en del av barnets tankegods og bli med på å forme ny ...
 • Utskrift i punktskrift

  18.12.2023 | Kapittel

  ...plass til innbindingsmarg og sidetall). Alle skriverprogram som finnes på det norske markedet, lar brukeren justere teksten etter at den er konvertert til riktig format for utskrift i punktskrift. I konverteringen ...
 • Oppfølging og videreutvikling

  07.06.2023 | Kapittel

  ...rundt personen som skal bruke ASK. Dette teamet bør møtes jevnlig, og må koordineres av en kommunal instans. Dette bør helst være noen som har jevnlig kontakt med personen som bruker ASK. Foreldre og pårørende ...