Til hovedinnhold
Viser 751–760 av 1567 treff.
 • Toca Town

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Eleven skal bruke enkle tre til fire ords-setninger for å gjøre forespørsler og lede andres handlinger. Toca Town er en app fra Toca Boca. Dette er bare en i en serie med apper som ligner på hverandre ...
 • Organiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  (støy/skurr). Grunntonefrekvensen i stemmen går gjerne litt ned slik at stemmen høres dypere ut. Brukere med cyste kan fortelle at de fort blir slitne i stemmen. Noen ganger kan det være vanskelig å skille ...
 • Vedlegg til søknader

  10.08.2021 | Tjeneste

  ...foreligger audiogram, resultat av synsutredninger eller annet, skal dette legges ved  Opplysninger om brukeren har høreapparat eller cochleaimplantat Beskrivelse av tekniske hjelpemidler som eleven benytter ...
 • Skriftspråk og stimulering når barn ikke kan se (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...jobber med blinde. Cliff: – En person betraktes som blind når synet er så nedsatt at man ikke kan bruke det til å lese eller orientere seg. I Norge er det flere enn tusen personer med blindhet, og det fødes ...
 • My PlayHome

  09.05.2016 | App

  ...begrepsinnlæring og ekspressivt språk. Appen kan brukes av flere samtidig og da skape rom for felles opplevelse, kommunikasjon, turtaking og språktrening. Appen kan også brukes til å trene på sosiale ferdigheter og ...
 • Fysisk tilrettelegging i barnehagen for barn med hørselstap

  15.06.2016 | Artikkel

  ...bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- ...
 • Tegnordbok apper

  21.06.2016 | App

  ...nettet, og den kan derfor bare brukes hvis du har nettforbindelse. Tegnordbok MINI for iOS Denne appen inneholder 1000 tegn. Tegnene lastes ned på appen, slik at du kan bruke den uten nettforbindelse.  
 • Å gjøre det uforståelige forståelig

  06.07.2016 | Bok/hefte

  Torgerstuen) av heftet er lærere på Skådalen skole for døvblindfødte, og de deler her egne erfaringer om bruk av dataprogrammet Sarepta i undervisningen. Heftet tar for seg hvordan Sareptaprogrammet kan gi elevene ...
 • Rytmen 3–10 – Drama og rytmikk

  12.09.2016 | Nettressurs

  ...arbeidsområdene rytmikk, drama, kreativt tegnspråk og kulturforståelse. Til bruk for læreren laget vi Lærerens bok (pdf), som gir råd om bruk av materiellet på hvert enkelt trinn, og som også gir tips om ulike ...
 • Teknologi og læringsmiljø

  20.06.2019 | Bok/hefte

  ...i skolen. Bokens formål er å presentere muligheter og dilemmaer knyttet til teknologi, og hvordan bruken av digitale verktøy kan styrke læringsmiljøet.  Boken bidrar til en forståelse av hvordan teknologi ...