Til hovedinnhold
Viser 761–770 av 1747 treff.
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...aktivisering. Denne boka tar sikte på å imøtekomme noe av dette behovet. Den henvender seg til alle i brukerens omkrets som er beskjeftiget med fysisk aktivitet i enhver form. Boka tar for seg en innføring i ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester ...
 • Konsekvenser av sansetapene

  23.08.2023 | Kapittel

  ...mimikk og kroppsspråk gir viktig tilleggsinformasjon for personer med hørselstap, også for de som bruker høreapparat og cochleaimplantat (CI). Mange med kombinerte sansetap eller døvblindhet er også avhengig ...
 • Filer i Teams

  18.09.2020 | Kapittel

  ...programmer på vanlig måte. Fremgangsmåte for å synkronisere OneDrive-appen må være installert før du bruker framgangsmåten nedenfor. Velg aktuelt team og kanal Velg fanen Filer Høyreklikk på en fil (Shift+F10) ...
 • Kjønnsdysfori - stemme og kommunikasjon

  01.03.2023 | Kapittel

  Kjønnsdysfori Nasjonal faglig retningslinjer fra Helsedirektoratet på kjønnsinkongruens Pasient- og brukerorganisasjoner ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...språket, men den som har fått afasi, har ikke lenger like god tilgang til språket sitt. Og fordi vi bruker språket for å kommunisere med andre, vil afasi være en alvorlig funksjonshemming for den som rammes ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...kroppsspråk, ironi eller metaforer. Dette fører ofte til misforståelser. Konsekvensene blir at de bruker mye energi på å forstå hverdagens sosiale situasjoner. Gjennom intervjuer med foreldre, fagfolk og ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...som er laget med bakgrunn i Karlstadmodellen. Målgruppen for dette materiellet er barn og unge som bruker tegn til tale som alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). visuell demo I denne serien med ...
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  ...nedsatt hørsel eller såkalte hørselsvansker. Målgruppe Elever som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre. Mål Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele ...
 • Eksempel

  18.09.2018 | Kapittel

  ...vil si at den voksne er sikker på at barnet ser både ansiktet og hendene til den voksne. Det at jeg bruker tale og tegn samtidig er muligens med på å gi meg en følelse av å kommunisere, men flere av tegnene ...