Til hovedinnhold
Viser 781–790 av 1760 treff.
 • Stammebehandling – hva hjelper hvem?

  02.06.2017 | Prosjekt

  Studien ønsket å belyse brukerperspektivet og er basert på både kvantitative og kvalitative data.  En ny tilnærming, ‘Multimodal Individuell Stammeterapi’ (MIST), ble tatt i bruk for å skape en mer målrettet ...
 • For foreldre til barn med nyoppdaget hørselstap (God Start)

  31.08.2023 | Kapittel

  Statped. Dersom kommunen bekrefter at søknadsprosessen har startet, kan Statped sende invitasjon til bruker før vi har mottatt søknad. Forarbeid før søknad Barnet må ha fått påvist et hørselstap før PP-tjenesten ...
 • Rim og regler

  21.09.2023 | Kapittel

  ...fortellinger, med samme dynamiske struktur og spenningsmomenter. De fleste barnereglene som foreldre bruker, har ofte et overraskelsesmoment der det lages en pause før selve ‘høydepunktet’ i reglen utløses ...
 • Opplevelser som teller

  27.01.2016 | DVD

  ...teller» er en film som gir innblikk i temaet og viser eksempler på hvordan to barnehager jobber. Den kan brukes som utgangspunkt for diskusjon omkring fagområdet på personalmøter, på foreldremøter med videre. 
 • Microsoft Office Lens

  02.09.2019 | App

  ...teksten i et skriveprogram. I filmen under kan du se eksempler på hvordan Microsoft Office Lens kan brukes. Arendalsuka De fleste har en mobiltelefon med seg i lomma. Elever som har behov for opplest tekst ...
 • SuperNova for Windows

  08.05.2024 | Kapittel

  ...punktskrift, og har innebygd forstørringsprogram. Dette gjør programmet interessant for synshemmede som kan bruke en kombinasjon av tale, punktskrift og forstørret tekst på skjermen Magnifier & Speech formidler skjerminnhold ...
 • Slik jobber Statped med stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...og høyskolesektoren (UH-sektoren) om praksis og veiledning av masterstudenter Samarbeid med brukerorganisasjoner Fagutvikling Statped har logopeder med høy kompetanse på stemmevansker. Vi arbeider med fagutvikling ...
 • Primær progressiv afasi

  17.06.2021 | Artikkel

  ...psykososiale forhold. Det er per nå ingen språklige kartleggingsverktøy på norsk som er beregnet på PPA. Vi bruker derfor de samme kartleggingsverktøyene som ved kartlegging av afasi som kommer av andre årsaker.
 • Pedagogiske implikasjoner

  28.03.2017 | Kapittel

  ...tilrettelegging vil det være viktig å kartlegge hvordan flerspråkligheten oppleves av det enkelte barn som selv bruker og lærer flere språk og hvordan flerspråkligheten oppleves av elever og lærere i den enkelte klasse ...
 • Planlagte samtaler om følelser

  04.05.2015 | Kapittel

  ...noen tilfeller kan det være barnet som bestemmer navnet, andre ganger den voksne. I det følgende bruker vi alle betegnelsene, men de betyr det samme: følelsessamtale. Samtalene kan fort bli så viktige ...