Til hovedinnhold
Viser 801–810 av 1703 treff.
 • Beskrivelse av Startmeny og oppgavelinje

  02.09.2019 | Kapittel

  Når du skal finne programmer som sjelden brukes, kan det være behov for å lete i startmenyen. Her får du en beskrivelse av hvordan startmenyen og oppgavelinjen fungerer, og hvordan du kan navigere med ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon. Fokusord I Ved siden av Under Over Nesten Til Etter Mellom Med Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargelegg ...
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir eller en reklameplakat. Dette er statiske peilepunkter. Peilepunkter brukes for å fastsette sin egen ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  08.02.2024 | Bok/hefte

  ...for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi ...
 • Generelle lærevansker

  04.08.2023 | Kapittel

  Betegnelsen generelle lærevansker brukes når elever har tydelige utfordringer innenfor de fleste opplæringsområder. Vanskene har utgangspunkt i mangelfull eller forsinket utvikling, og har alltid debut ...
 • Hvis du som lærer skal lage en bok til eleven din

  05.02.2024 | Kapittel

  Når du som lærer skal lage en digital bok, som også skal brukes av et barn med nedsatt syn eller blindhet, er det noen viktige prinsipper det er viktig at du følger.  Bøker bør ha en struktur og ramme ...
 • Lese digitalt med forstørringsprogram

  02.09.2019 | Kapittel

  ...gjøres vanligvis i det eleven tar forstørringsprogrammet i bruk. Det er viktig at du gjør deg godt kjent med forstørringsprogrammet dere skal bruke. Du finner mer informasjon om de ulike forstørringsprogrammene ...
 • Utvidet skrivestøtte

  11.11.2020 | Kapittel

  Mange strever med å stave ord og formulere setninger. Når du skriver digitale tekster kan du bruke stavekontroll, for eksempel i Word. Noen har behov for mer støtte og bør prøve et utvidet skrivestøtteprogram ...
 • Kommunikasjonsformer

  11.05.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn og hørsel vil mange foretrekke å få tilrettelegginger og tilpasninger som gjør det mulig å bruke den kommunikasjonsformen og -kanal som de er vant til. For noen vil syns- og hørselstapene være så ...
 • Flerspråklighet og tilrettelegging i barnehagen

  02.09.2022 | Artikkel

  ...barnet og familien blir respektert og ivaretatt. Barnehagelæreren får også viktig informasjon som kan brukes ved planlegging og tilrettelegging av det pedagogiske arbeidet i barnegruppa. Barnehagen er en trygg ...