Til hovedinnhold
Viser 851–860 av 1781 treff.
 • Abakus

  16.01.2024 | Kapittel

   grunnleggende teknikk for å betjene abakus taktilt,  og  hvordan vi anbefaler å starte opp arbeidet med bruk av abakus. Abakus ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  26.04.2017 | Artikkel

  ...sider. Kompetanse hos lærere Det er formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede ...
 • Stereotyp atferd og selvstimulering ved synsnedsettelser

  23.05.2023 | Artikkel

  ...å regulere sanseinntrykk og derfor bli over- eller understimulert. Dette kan gjøre at egen kropp brukes som stimuleringskilde. Atferden kan også skyldes at den kan oppleves å øke konsentrasjon, oppmerksomhet ...
 • Samspill, lek og kommunikasjon

  08.02.2024 | Bok/hefte

  ...for å bruke alternativ og supplerande kommunikasjon i form av taleteknologi saman med små barn frå dei er ni månader gamle. Heftet inneheld ein presentasjon av korleis ein legg til rette for bruk av taleteknologi ...
 • Tiltak og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker

  04.08.2023 | Artikkel

  ...med å utvikle sine lese- og skriveferdigheter. Det er også viktig å tilrettelegge for utprøving og bruk av digitale hjelpemidler som kan kompensere for vanskene med lesing og skriving.
 • Visuelle kjennemerker

  09.08.2023 | Kapittel

  ...orientering og forflytning brukes ofte peilepunkter. Dette er visuelle kjennemerker, slik som et kirkespir eller en reklameplakat. Dette er statiske peilepunkter. Peilepunkter brukes for å fastsette sin egen ...
 • GPS

  01.09.2023 | Kapittel

  ...nedsatt syn. Disse gir informasjon i form av tale i stedet for et skjermbilde av et kart. Les mer om bruk av GPS med nedsatt syn.  
 • Avslutning

  16.01.2024 | Kapittel

  ...som finnes i materialesken som følger med punktskriftbøkene.  Det er to læremidler som eleven kan bruke for å løse oppgaver med tallinjer. Avslutning ...
 • Over og under

  08.06.2016 | Artikkel

  Mål: Bruk preposisjoner som viser posisjon. Fokusord I Ved siden av Under Over Nesten Til Etter Mellom Med Ved Ned Opp Rundt Gjennom Av Fra Hos Om For Innen Omkring Huskelapp (PDF) Materiell Fargelegg ...
 • Beskrivelse av Startmeny og oppgavelinje

  02.09.2019 | Kapittel

  Når du skal finne programmer som sjelden brukes, kan det være behov for å lete i startmenyen. Her får du en beskrivelse av hvordan startmenyen og oppgavelinjen fungerer, og hvordan du kan navigere med ...