Til hovedinnhold
Viser 871–880 av 1772 treff.
 • Google Maps

  25.06.2018 | App

  Den kan også gi informasjon om åpningstider, distanse og trafikk. Google Maps kan være et verktøy å bruke i samfunnsfag, naturfag og historie. Denne appen kan gi elevene mulighet til å peke ut hvor de er ...
 • Hjernesynshemming

  15.06.2022 | Kapittel

  ...enkelte. Noen dager, eller ved enkelte aktiviteter, kan personen bruke synet aktivt, mens andre ganger, eller ved andre aktiviteter brukes nesten ikke synet i det hele tatt. Noe av atferden er lett å koble ...
 • Pararbeid

  21.08.2023 | Kapittel

  ...behovet for en voksen ledsager mindre.   I videoen "Pararbeid" vises eksempler på ulike aktiviteter ved bruk av teppebiter.  pararbeid bryting   ...
 • Lære å lese tall

  16.01.2024 | Kapittel

  ...fingrene er forskjellig fra visuell lesing. I tillegg beskriver vi gode lesestrategier og hvordan du kan bruke leseøvinger når eleven skal lære å lese tall. Lære å lese tall ...
 • Skriving

  16.01.2024 | Kapittel

  ...lyden av skrivingen sammenlignes med rytmer. I denne videoen får du også tips til hvordan eleven kan bruke skrivehjelpemiddelet sitt til å løse oppgaver med søylediagram.  Skriving ...
 • Sidetall og nummerering

  16.01.2024 | Kapittel

  ...videoen forklarer vi hvorfor det er slik, og gir også informasjon om andre virkemidler som eleven kan bruke for å finne fram i boka.   Sidetall og nummerering ...
 • Videomodellæring og sosiale kommunikasjonsferdigheter

  07.04.2016 | Artikkel

  Metoden tar utgangspunkt i den visuelle styrken de fleste barn med ASF har. Videomodellæring kan brukes til: å lære ny atferd som ikke eksisterer i barnets atferdsrepertoar, men som er innenfor rekkevidde ...
 • Pronomen

  08.06.2016 | Artikkel

  ...eller tegn dyret Lim inn et bilde av elevens favorittrett (Søk med Google) eller tegn maten Husk å bruke talemaskinen aktivt underveis.  
 • Digitale ferdigheter og tegnspråk

  13.06.2016 | Artikkel

  ...gjennom synet, enn hørselen. Digitale tekster er ikke begrenset til bokstaver og ord, men en kan ta i bruk et vidt spekter av virkemidler beregnet for øyet eller øret eller begge deler samtidig som, for eksempel ...
 • Nedsatt hørsel og pedagogisk tilrettelegging

  28.06.2016 | Artikkel

  ...opplæring og individuelt tilrettelagt opplæring  disponerer lærer- og assistentressurser vurderer bruk av tolk samarbeider skole-hjem tydeliggjør regler for samspill, kommunikasjon, kultur og psykososialt ...