Til hovedinnhold
Viser 961–970 av 1704 treff.
 • Visuelle noter

  23.10.2023 | Kapittel

  Visuelle noter Taktilt og visuelt hefte som kan brukes av både seende og de med nedsatt syn. Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere.   I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig gjennom chat. Dette gjør at elevene kan samhandle med andre uten å måte bruke verbal kommunikasjon. Når du velger ...
 • Trinn 12 Tre eller flere setninger i en sammenheng

  30.05.2023 | Kapittel

  Organisert skriving med et sammenhengende tema (dvs. om et konsistent tema) og bruk av sammenhengende enheter (f.eks. Pronomen eller synonymerstatning, logiske koblinger, underordnede konjunksjoner, konklusjoner ...
 • Lávllagirji veahkkegielain / Sangbok med tegn-til-tale

  11.02.2020 | Bok/hefte

  ...begynne å bruke tegn-til-tale når de synger for/med barna. På denne måten motiveres både barn og voksne til å bruke tegn som hjelp i kommunikasjonen. Tegn som vi har valgt ut er tegn som oftest brukes i tegn-til-tale ...
 • Språk, tale, lese- og skrivevansker

  10.02.2020 | Kapittel

  ...utsagn kan være endret Evne til å snakke kan være nedsatt og utydelig Evne til å forstå språket i bruk kan være nedsatt. Det bør vurderes hjelp av logoped. Jobb med munnmotorikk ved behov Trene finmotorikk ...
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte og det kan oppstå hos mennesker i alle aldre. Stemmevansker kjennetegnes gjerne av forandringer i stemmen, vansker med å regulere styrke ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...stive ark og permer. For elever som har behov for taktile illustrasjoner og/eller punktskrift. Kan brukes til å lage egne historier ved å lime inn taktile illustrasjoner og tekst. Ord og setninger knyttet ...
 • – Bygg på det som fungerer

  09.11.2023 | Artikkel

  Paragrafene regulerer to ting; Retten til å bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen, og nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, forklarer ...
 • Nedsatt hørsel og teknisk tilrettelegging

  09.06.2016 | Artikkel

  ...eksempelvis et lydutjevningsanlegg. Noen høyttalerbaserte løsninger har også innebygd direktelydssender. Ved bruk av både høyttaler og direktelydssender vil barn/elever motta lyden fra anlegget som nærlyd gjennom ...
 • Hva vet vi om korona og de sårbare barna?

  20.04.2021 | Artikkel

  ...deg om at alle elevene har digitale forutsetninger for å delta i undervisningen. Det er viktig å bruke tid på gjentagelser for å være sikker på at alle elever er med. For å ivareta de relasjonelle tilknytningene ...