Til hovedinnhold
Viser 981–990 av 1746 treff.
 • Hva er stemmevansker?

  01.03.2023 | Kapittel

  Stemmevansker gjør det vanskelig å bruke stemmen på en naturlig måte og det kan oppstå hos mennesker i alle aldre. Stemmevansker kjennetegnes gjerne av forandringer i stemmen, vansker med å regulere styrke ...
 • Bøker med blanke sider

  21.04.2021 | Konkret materiell

  ...stive ark og permer. For elever som har behov for taktile illustrasjoner og/eller punktskrift. Kan brukes til å lage egne historier ved å lime inn taktile illustrasjoner og tekst. Ord og setninger knyttet ...
 • Opptaksutstyr

  02.09.2019 | Kapittel

  ...har opptaksfunksjon, og kan brukes som en lydopptaker. En fordel med en egen lydopptaker, er at du kan starte og stoppe opptaket bare ved å trykke på pauseknappen. Må du bruke skjermleser for å gjøre opptak ...
 • Alternative måter å kommunisere på

  14.09.2020 | Kapittel

  ...elever med nedsatt hørsel eller ASK-brukere.   I spill kan kommunikasjonen foregå skriftlig gjennom chat. Dette gjør at elevene kan samhandle med andre uten å måte bruke verbal kommunikasjon. Når du velger ...
 • – Bygg på det som fungerer

  09.11.2023 | Artikkel

  Paragrafene regulerer to ting; Retten til å bruke egnede kommunikasjonsformer og nødvendige kommunikasjonsmidler i opplæringen, og nødvendig opplæring i å bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, forklarer ...
 • Å starte program du har på Oppgavelinjen (Windows 10)

  21.04.2021 | Kapittel

  ...inne og trykke gjentatte ganger på tallet for å bla mellom de åpne vinduene. Merk at du ikke kan bruke det numeriske tastaturet, og at det kun fungerer for opptil 9 program, da den ikke vil registrere ...
 • Tekst

  11.04.2024 | Kapittel

  ...som er skrevet. Det er nok den mest brukte betydningen av dette ordet på. Men i språklæren kan vi bruke ordet tekst om muntlige ytringer også. Altså om noe som er sagt selv om det ikke er skrevet. Her i ...
 • Visuelle noter

  23.10.2023 | Kapittel

  Visuelle noter Taktilt og visuelt hefte som kan brukes av både seende og de med nedsatt syn. Heftet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som leser punktskrift. Det ...
 • Mobil og nettbrett

  02.10.2023 | Kapittel

  ...være gode hjelpemidler. Smartteknologien har mange tilgjengelighetsfunksjoner. De kan for eksempel brukes som lupe for å se på nært og på avstand for å få lest opp tekst til å forstørre det som er på skjermen ...
 • Lykter

  01.09.2023 | Kapittel

  ...som er svaksynte. Det finnes hodelykter og håndholdte lykter. For noen kan det være tilstrekkelig å bruke sterke sportslykter, mens andre må søke om spesiallykter gjennom NAV Hjelpemiddelsentral. En hodelykt ...