Til hovedinnhold
Viser 1011–1020 av 1694 treff.
 • Tilrettelegging i langrenn

  17.08.2023 | Kapittel

  ...svaksynthet kan foretrekke at ledsageren går foran i sporet slik at de kan bruke synet til å følge ledsageren. Ledsageren bør da bruke en bukse med god kontrast. Vær oppmerksom på at lysforholdene kan endre ...
 • Pedagogisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  Små barn med hørselstap som bruker hørselstekniske hjelpemidler er avhengig av gode lytteforhold for å kunne utvikle et språk naturlig i samspill med andre. De har også behov for systematisk og intensiv ...
 • Begrepsforståelse - kartleggingsprøve

  11.02.2020 | Kartleggingsmateriell

  Tidsrammen vil være ca. 20-30 minutter. De første tre oppgavene er øvingsoppgaver, og det er viktig at en bruker god tid ved gjennomføring og gjennomgang av øvingsoppgaven. Dette for at barna skal kjenne seg trygge ...
 • Meld inn elever

  14.06.2018 | Tjeneste

  ...innmeldingen før vi tildeler brukernavn og passord. Behandlingen skjer fortløpende, men kan variere med antall henvendelser. Når eleven er meldt inn Eleven får tilsendt brukernavn og passord på e-post og kan ...
 • Kommunikasjon, samspel og deltaking

  06.04.2021 | Kapittel

  ...tegn-til-tale eller teiknspråk, bør skolen legge opp til eit levande teiknmiljø, der både barn og vaksne bruker teikn i det daglege. Inkludering Alle barn har ein naturleg plass i læringsmiljøet. Inkludering handlar ...
 • Språk og kommunikasjon

  19.03.2022 | Kapittel

  ...et stort ordforråd og normal uttale. De språklige vanskene er knyttet til det pragmatiske, altså bruken av språket i en kontekst. Non-verbal kommunikasjon, som mimikk, kroppsspråk og gester, vil være utfordrende ...
 • Om Windows forstørrelsesprogram

  09.02.2021 | Kapittel

  ...stor forstørrelse, blir kanskje ikke kvaliteten på skjermbildet godt nok. Da anbefales det heller å bruke dedikert programvare, som SuperNova og ZoomText. Disse har også mer funksjonalitet for deg som har ...
 • Interesser og motivasjon

  14.09.2020 | Kapittel

  ...læringsaktivitetene kan de oppleve å lære og mestre sammen med andre. Når du spiller på elevenes interesser og bruker ulike innfallsvinkler, vil flere være motivert og få muligheten til å vise hva de kan. Å bli møtt ...
 • Hva sier forskning om omvendt undervisning?

  22.08.2022 | Kapittel

  Elevoppfølging En litteraturstudie gjort av Altemueller og Lindquist (2017) viser til flere fordeler med å bruke omvendt undervisning for elever med spesialpedagogiske behov. Blant fordelene finner vi økt elevmotivasjon ...
 • Tilpasninger - moderat synshemmede

  19.08.2021 | Kapittel

  ...på enhet, for eksempel Win + pluss på PC. Forsterking Forsterking av skjermbildet kan man få ved å bruke høykontraste farger som ligger tilgjengelig i både PC, Mac, Chromebook og iPad. Imidlertid bør man ...