Til hovedinnhold
Viser 1071–1080 av 1740 treff.
 • Inkluderende fellesskap i barnehagen krever nytenkning

  26.06.2019 | Artikkel

  ...foreldre engasjerer seg i debatten om hvordan vi best kan støtte opp under barnehagens arbeid med å bruke mangfold som en ressurs i det pedagogiske arbeidet. Vi må stå sammen for å evne å støtte, styrke og ...
 • Skrivere for punktskrift

  02.09.2019 | Kapittel

  ...en punktskriftskriver, må teksten først konverteres til punktskrift med riktig format. Til dette brukes et konverteringsprogram. Layouten på utskriften i punktskrift blir ikke den samme som den som vises ...
 • Forutsetninger for gode leseferdigheter hos hørselshemmede barn og unge

  02.04.2018 | Artikkel

  ...med rim og regler for å erfare rytmer, stavelser og språklyder forståelse av hva skriftspråket kan brukes til kjennskap til det språket som skriftspråket baserer seg på anledning til å eksperimentere og ...
 • 1.6 Fortellende massasje

  04.03.2024 | Kapittel

  ...massasje kan gi oss måter å oversette visuelle og auditive detaljer til nærsansene. Det er viktig å ta i bruk sansene hvert enkelt barn har for å gi det tilgang til en fortelling, en aktivitet eller en sang som ...
 • Forutsetninger for utbytte av taktile illustrasjoner

  21.02.2024 | Kapittel

  ...tar lenger tid å oppfatte taktile illustrasjoner gjennom taktilsansen enn gjennom synet. Når man bruker taktilsansen, kan man kun ha fokuset ett sted om gangen. Informasjonen registreres del for del før ...
 • Underlag

  17.08.2023 | Kapittel

  ...eleven bedre forutsetninger for mestring. Det gjør at eleven får mer oversikt, kan øke tempoet og bruke energien mer effektivt. Forutsigbare underlag kan være gymsal vei eller grusvei sti uten røtter og ...
 • Lydkilder

  01.09.2023 | Kapittel

  ...hvilken retning lyden kommer fra hvilken vei trafikken går hvor stort et rom er Informasjonen kan brukes for å få kunnskap om hvor man er og hvor man skal gå. Det kan for eksempel være om man skal gå mot ...
 • Auditive kjennemerker

  11.08.2023 | Kapittel

  ...eller et møbel. De fleste objekter av en viss størrelse gir et hørbart ekko. Det er mest vanlig å bruke indirekte lydkilder i orientering og forflytning. Les mer om ekkolokalisering.  Auditive kjennemerker ...
 • Tilrettelegging ved synsnedsettelser og autismespekterforstyrrelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...lar seg erfare taktilt. Det blir derfor viktig å tilrettelegge godt for kombinasjonsvansken gjennom bruk av andre sanser enn synet. lesmer ...
 • Alder 0-12 månader

  23.10.2023 | Kapittel

  ...skjeling ubehag ved sterkt lys 4–6 månader følgjer ikkje rørsler med blikket manglar blikkontakt bruker auga lite løfte ikkje hovudet i mageleige vedvarande skjeling lita interesse for omgivnadene grip ...