Til hovedinnhold
Viser 1131–1140 av 1694 treff.
 • Happy Apping webinar: Lese- og skrivestøtte på iPad

  01.04.2020 | Video

  ...hjemmeundervisningen, for elever med lese- og skrivevansker. Webinaret er mest for deg som har elever som bruker iPad. Webinaret tar for seg: Lese- og skrivestøtte Opplest tekst og diktering i operativsystemet ...
 • Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ledsagerrolle. De gir informasjon om omgivelsene og beskriver situasjonen man befinner seg i. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet innen tolkeoppdraget. Både personer som er tunghørte, døve ...
 • Planen for samarbeidet

  12.01.2024 | Kapittel

  ...med Statped om et navngitt barn eller elev.  Her er et støtteverktøy for samarbeidsplan.pdf som kan brukes når vi sammen jobber med å lage samarbeidsplanen.  
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn ...
 • Filmer om Statped

  13.12.2023 | Kapittel

  ...historier og gode eksempler og hvordan laget rundt jobber og hvordan Statped støtter. Om du tenker å bruke en eller flere av filmene som et utgangspunkt for et møte, et kurs/forelesning eller for å drøfte ...
 • Flerspråklighet og digital undervisning

  11.01.2021 | Artikkel

  ...av kunnskap eller ord. Sammen med foreldre eller søsken kan man diskutere likheter og ulikheter i bruk, egenskaper og sammenhenger fra egne erfaringer, også på hjemmespråket. Det kan aktivisere meningsfulle ...
 • Afasi hos flerspråklige

  14.06.2016 | Artikkel

  ...rammet hvordan man kan planlegge logopedisk trening For å kartlegge alle språkene er det nødvendig å bruke tolk til de språkene man ikke snakker selv. Det er viktig å lære opp tolken i å kommunisere med personer ...
 • Statped og kompetanseløftet

  19.03.2022 | Artikkel

  ...det også viktig at midler som er satt av til kompetanseløftet, faktisk blir brukt til det de skal brukes til. Etaten vil sette av flere ressurser når UH og kommuner trenger faglige bidrag. – Mye spennende ...
 • Lego WeDo undervisningsopplegg

  28.04.2022 | Kapittel

  Sleep kan brukes til å si hvor lang tid som skal gå før programmet går videre til neste instruksjon eller setning. Bytt ut millisekunder i koden under med et tall. Hvilken verdi må du bruke for at Milo ...
 • NVDA

  10.09.2019 | Kapittel

  ...konfigureres slik at enten 0 på nummertastaturet, Insert over piltastene eller CapsLock-tasten kan brukes som NVDA-tast. Som standard er både 0 på nummertastauret og Insert-tastene satt som NVDA-taster.