Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1141 - 1150 av 1552 treff.

 • Utredning av kombinerte sansetap

  19.04.2021 | Artikkel

  ...å utnytte den enkelte sans. Mange har både en synsrest og en hørselsrest som kan utnyttes gjennom bruk av hjelpemidler og god tilrettelegging av miljøet, både teknisk og pedagogisk. En god kartlegging ...
 • TEACCH gir struktur og oversikt

  19.03.2022 | Kapittel

  ...og er et nøkkelbegrep i TEACCH-metoden. TEACCH stimulerer til utvikling og selvstendighet. Metoden bruker struktur i alle situasjoner både på skolen og hjemme. TEACCH-metoden har fem måter å strukturere ...
 • Innsøking for tegnspråklig opplæring ( §3-9)

  17.03.2022 | Kapittel

  ...søknaden om han ønsker videregående opplæring i tegnspråklig miljø eller om han ønsker opplæring ved å bruke tolk i en ordinær videregående skole. Søkere som ønsker opplæring i et tegnspråklig miljø, må velge ...
 • Videregående opplæring med tegnspråktolk

  17.03.2022 | Kapittel

  ...sider. Kompetanse hos lærere Det er formålstjenlig at lærere får opplæring i hvordan tegnspråktolken brukes i undervisningen. Lærere bør også få generell opplæring og veiledning i å undervise hørselshemmede ...
 • Introduksjon

  17.06.2022 | Kapittel

  ...det her i landet er utgitt lite materiell som er spesielt beregnet til bruk i undervisning av denne målgruppen. Logopeder bruker derfor mye tid på å utarbeide språklige oppgaver til den enkelte afasirammede ...
 • Gutta på randen - av klasserommet

  02.12.2021 | Video

  ...gjennom 10. klasse og i første halvår på videregående skole. I innlegget presenteres metodikken som brukes for å gi guttene en boost i lesing, skriving og regning, samtidig som de får verktøy til å takle ...
 • Tolking og barn, Hvordan snakke sammen via tolk?

  18.11.2021 | Video

  ...ressursen er det også laget en digital bok om Krølle som møter tolk i barnehagen. Boka kan være fin å bruke i samtaler med barn om tolking. Innlegget vil være nyttig for alle som møter barn via tolk, uansett ...
 • Språk og kommunikasjon – barn med nedsatt hørsel

  26.08.2020 | Artikkel

  ...barn følger sitt eget tempo, så det kan være store individuelle forskjeller på hvor lang tid barnet bruker i ulike stadier av språkutviklingen. Dette gjelder alle barn.  Barn med nedsatt hørsel Barn med lettere ...
 • Rehabilitering av lese-skrivefunksjon ved afasi - ut fra praktisk klinisk erfaring

  14.04.2021 | Bok/hefte

  ...kartlegge hvilket nivå lesefunksjonen til den afasirammede er på, og hvilke strategier han eller hun bruker i lesing og skriving. Veilederen inneholder forslag til aktiviteter og oppgaver tilpasset ulike nivå ...
 • Lommebokhistorien: Gjenfortellingstest for kartlegging av løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  Lommebokhistorien er en gjenfortellingstest ment for bruk på ungdom og voksne som en del av en bredere kartlegging av en mulig løpsk tale. Testen kan avdekke viktige aspekt ved taleflytvansken. Gjenfortellingstesten ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!