Til hovedinnhold
Viser 1151–1160 av 1768 treff.
 • Dynamisk kartleggingsprøve i matematikk

  27.01.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...momenter: Videoeksempler fra dynamisk kartlegging - se her (www.acm1.no/dynamisk-undervisning) Mer brukervennlige notatark Nye oppgaver rettet spesielt mot elever i ungdomsskole og videregående skole Videreutviklede ...
 • TRAS

  17.01.2017 | App

  ...aldersrelaterte og gir en pekepinn om hva en kan forvente ut fra barnets alder. Observasjonsskjema må brukes sammen med fagboken om Tras. Det finnes også papirversjon av skjemaet samt en tiltaksbok med tips ...
 • KAT-kassen

  11.10.2017 | App

  ...flere funksjoner hvordan tanker, følelser og adferd påvirkes i sosiale situasjoner. Verktøyet kan brukes av foreldre, lærere eller andre fagfolk i samtaler med barn, hvor det sentrale er å utvikle selvforståelse ...
 • Språkkartlegging av samiske barn

  31.10.2017 | Artikkel

  ...høyde for det store språklige og kulturelle mangfoldet som en del av skole hverdagen. Det er viktig å bruke kartleggingsverktøy som er tilpasset og utarbeidet for den aktuelle elevgruppa. Det finnes flere forskjellige ...
 • Flere språk gir fordeler

  17.09.2018 | Artikkel

  ...læres. Det trenger ikke læres på nytt, selv om man lærer et nytt språk og etter hvert begynner å bruke dette språket i læring og kommunikasjon. Tospråklighet og flerspråklighet er mulig fordi mennesker ...
 • Kjøp av læringsressurser og personvern

  22.06.2018 | Kapittel

  ...visse personopplysninger i tråd med regnskapsloven. Vimeo har tilgang til registrerte data og kan bruke data som omfatter personopplysninger, blant annet til statistikk, utvikling og markedsføring. Du kan kontakte ...
 • Gone Home - en interaktiv fortelling

  16.03.2018 | App

  Gone Home er en interaktiv spillnovelle som kan brukes som erstatning for mer tradisjonelle tekster.  I Gone Home er du en 19 år gammel jente som nettopp har kommet tilbake til foreldrenes hjem etter et ...
 • Behov for ekstra tid og pauser

  07.06.2023 | Kapittel

  forflytning og daglige gjøremål være både tidkrevende og kognitivt krevende. Gjennom skoledagen bruker mange også ekstra energi på å delta i lek og sosialt samspill. Eleven kan derfor ha behov for ekstra ...
 • Materiell, utstyr og leker til matematisk utforskning

  04.08.2023 | Kapittel

  Mye av utstyret som allerede fins i barnehager og skoler kan brukes til matematisk utforskning og aktivitet. En hel del materiell kan hentes ute i naturen, og noe kan kjøpes fra utstyrsleverandører. Utforskningen ...
 • Er vansker med uttale og språk det samme?

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ordforråd, grammatikk og bruk av språk. Barn kan ha vansker med å uttrykke seg på forskjellige måter: De kan ha vansker med uttale (for eksempel si tatt for katt) De kan bruke feil ord på feil sted (for ...