Til hovedinnhold
Viser 1161–1170 av 1761 treff.
 • Utviklingsmessige språkforstyrrelser (DLD)

  02.09.2022 | Kapittel

  (lydsystemet) Syntaks (setningsoppbygging) Semantikk og ordkunnskap (språkets innhold) Pragmatikk (språkbruk) Verbal læring og hukommelse Utviklingsmessige språkvansker ...
 • Alder 0-12 månader

  23.10.2023 | Kapittel

  ...skjeling ubehag ved sterkt lys 4–6 månader følgjer ikkje rørsler med blikket manglar blikkontakt bruker auga lite løfte ikkje hovudet i mageleige vedvarande skjeling lita interesse for omgivnadene grip ...
 • Organisering

  17.08.2023 | Kapittel

  ...på kryss og tvers inndeling i små grupper på et avgrenset område, for eksempel stasjonstrening å bruke samme rekkefølge og plassering av øvelser i stasjoner og hinderløyper ...
 • Tilrettelegging ved synsnedsettelser og autismespekterforstyrrelser

  12.06.2023 | Kapittel

  ...lar seg erfare taktilt. Det blir derfor viktig å tilrettelegge godt for kombinasjonsvansken gjennom bruk av andre sanser enn synet. lesmer ...
 • I-M-ABLE – en alternativ tilnærming

  09.10.2023 | Kapittel

  ...individualisering, engasjement, motivasjon og mestring. Hovedfokuset i metoden er leseopplæring, men kan også brukes når eleven lærer å skrive.
 • Å skrive punktskrift

  21.06.2023 | Kapittel

  For å skrive punktskrift må du bruke et punkskrifttastatur. Du kan skrive på papir med manuelle og elektroniske punktskriftmaskiner, eller ved å koble til et punktskrifttastatur på digitale enheter.   
 • Tolketjenesten i NAV - hørselshemmede og døvblinde

  18.12.2023 | Kapittel

  ...ledsagerrolle. De gir informasjon om omgivelsene og beskriver situasjonen man befinner seg i. Ledsaging brukes ved forflytning fra ett sted til et annet innen tolkeoppdraget. Både personer som er tunghørte, døve ...
 • Planen for samarbeidet

  12.01.2024 | Kapittel

  ...med Statped om et navngitt barn eller elev.  Her er et støtteverktøy for samarbeidsplan.pdf som kan brukes når vi sammen jobber med å lage samarbeidsplanen.  
 • Blindskap

  23.10.2023 | Kapittel

  ...synsrest. Ein person blir sett på som funksjonelt blind dersom synet er så nedsett at det ikkje kan brukast til orientering og flytting, eller til å lese. I Noreg fødast det kvart år mellom 100 og 200 barn ...
 • Numicon i barnehagen

  04.05.2022 | Konkret materiell

  Å introdusere Numicon i barnehagen m/ veiledning og materiell er et matematikksett satt sammen til bruk i barnehagen. Settet inneholder en rekke forslag til aktiviteter som kan støtte opp under barns matematiske ...