Til hovedinnhold
Viser 1211–1220 av 1769 treff.
 • Trinn 4 Bokstaver i gruppe

  30.05.2023 | Kapittel

  ...reelle/virkelige grunner: Vi skriver til personen, f.eks. dagens aktiviteter; sørg for at du modellerer ved å bruke noen kjerneord og noen høyfrekvente ord (som navnene deres) og modeller gjennom å tenke høyt om første ...
 • Syn

  11.05.2023 | Kapittel

  ...av at begge øynene brukes like mye og bryter lyset likt – altså lik brytende kraft i begge øyne. Dette skjer vanligvis automatisk i et samspill mellom modning og erfaringer med bruk av synet. Et barn med ...
 • Visuell og fysisk orden og oversikt

  22.08.2023 | Kapittel

  Et barn med nedsatt syn og hørsel bruker mye tid og krefter på å skaffe seg oversikt og orientere seg. Dette gjelder både innendørs og utendørs. Har barnet oversikt over hvor ting er vil det bli mer selvstendig ...
 • Begrepslæring – Veileder om strukturert begrepslæring for barn og elever (samisk)

  18.08.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...og Lahey (1978) sin språkmodell. Etter denne skal en arbeide med disse tre delene: Innhold, form og bruk.   Gjennomføring En undervisningsøkt varer ca. 30 min. Omfang: 3-5 økter hver uke, med en varighet ...
 • Alternativ blyant – skriveredskaper/kompensatoriske

  31.05.2023 | Kapittel

  ...kan en alfabettavle være nyttig for en person som kan bruke blikket til å peke med eller så kan et skjermtastatur være aktuelt for en person som bruker brytere. Punktskrift eller braille er nyttig å lære ...
 • Slik låner du skolelydbøker

  18.01.2019 | Tjeneste

  ...som elever. En lærer som bruker sin personlige innlogging, kan låne skolelydbøker til seg selv, men ikke skjønnlitterære bøker fra Tibi. For å låne bøker til elever, må lærere bruke skolens innlogging. Om ...
 • Påmelding til kurs og personvern

  04.05.2018 | Kapittel

  ...gratis, bruker vi også registrerte opplysninger i Statpeds faktureringssystem. Regnskapsdata som vi er forpliktet til å ha arkivert i ti år, oppbevarer vi med mulighet for oppslag.  Vi vil også bruke e-postadressen ...
 • Stokkteknikker

  09.08.2023 | Kapittel

  Det finnes tre ulike teknikker for å bruke mobilitetsstokk. Disse brukes i ulike situasjoner. stokkteknikk Pendelteknikk Pendelteknikk er krevende, og enkelte vil aldri helt klare å perfeksjonere teknikken ...
 • Vi er ikke like, selv om vi har lik språkbakgrunn

  28.03.2017 | Kapittel

  ...syntes det var å lære morsmålet godt, var det stor spredning i svarene: fra aldri å bruke morsmålet til alltid å bruke det. De vektla også betydningen av gode ferdigheter i morsmålet i Norge forskjellig ...
 • Trinn 1 Det blinde barnet leker med pedagogen

  19.02.2019 | Kapittel

  Det blinde barnet må lære å bruke det samme lekemateriell som seende jevnaldrende. Det krever tilrettelagte, tidfestete og forberedte økter, skjermet for avbrytelser.  Pedagogen må lede leken til å begynne ...