Til hovedinnhold
Viser 1241–1250 av 1762 treff.
 • Samskriving og deling i Microsoft 365

  18.12.2023 | Kapittel

  Det er fult mulig å dele filer lagret i OneDrive og samskrive i Microsoft 365 sine programmer ved bruk av skjermleserprogrammer. Å benytte disse mulighetene vil være en god måte å tenke samarbeid, inkludering ...
 • 1.5 Sensorisk utforskning

  04.03.2024 | Kapittel

  ...måter for sensorisk utforskning i mikrokontekst. "De minst 12" er en fremgangsmåte Hjelperen kan bruke for å øke sin egen bevissthet på sensorisk utforsking. Den økte bevisstheten støtter Hjelperen i å ...
 • Programmering og tilgjengelighet for elever med lese- og skrivevansker

  30.06.2023 | Kapittel

  ...mye tekst, kan eleven bruke funksjoner for å få lest opp tekst eller skrivestøtte. Funksjonene finnes i de fleste operativsystemer og i lese- og skrivestøtteprogrammene som brukes i skolen. Opplesing av ...
 • Hverdagen hjemme og i barnehagen

  09.09.2022 | Kapittel

  ...barnehage er viktig. Bruker begge arenaer noenlunde de samme framgangsmåtene, får barnet brukt sine nye ferdigheter oftere slik at de automatiseres. Det er ulike måter å knyte skolisser på. Brukes ulike metoder ...
 • Erfaringer gjort med tall og Su Doku

  28.06.2022 | Kapittel

  ...ord, klarer for eksempel å legge tallene riktig etter hverandre (pappbrikker med store tall). Dette bruker jeg også ofte til trening av å søke med blikket til høyre/venstre ved synsfeltutfall, da legger jeg ...
 • Diktering

  05.10.2021 | Kapittel

  ...starte dikteringen, og for å avslutte dikteringen trykker du et sted utenfor tastaturområdet.  Når du bruker eksternt tastatur vil det nå også dukke opp et mikrofonsymbol nederst på skjermen. Det vil variere ...
 • Stativ

  05.10.2021 | Kapittel

  (høyre/nederst) som er på bildene under. Justerer du stativet slik at iPad ligger vannrett, kan du bruke lupefunksjonen og legge lesestoff under slik at det blir nesten som en lese-TV. Men i en skolesituasjon ...
 • Mulige årsaker

  25.08.2017 | Kapittel

  ...inn for få inntrykk. Hvis barnet får for få inntrykk over lengre tid, kan det være nærliggende å bruke egen kropp som stimuleringskilde. Selvstimulerende og stereotyp atferd kan også være en måte å kommunisere ...
 • Oversikt og struktur med tankekart

  22.10.2019 | Kapittel

  ...video og lydopptak. I tillegg kan du lett redigere, lagre og dele. Tankekart er et godt verktøy å bruke for å: aktivere forkunnskaper og idémyldre planlegge og disponere et skriftlig produkt, en oppgave ...
 • Lese auditivt

  03.09.2018 | Kapittel

  ...auditivt som et supplement eller alternativ til å lese taktilt eller visuelt. For å lese auditivt, bruker eleven datautstyret til å få lest opp tekst eller han hører en DAISY-bok. Noen elever opplever auditiv ...