Til hovedinnhold
Viser 1251–1260 av 1680 treff.
 • Undervisningsopplegg med omvendt undervisning

  20.04.2022 | Kapittel

  Bærekraft er tema for dette eksemplet på omvendt undervisning. Eksempelet kan brukes på alle trinn og tilpasses dine elever.   Bærekraft 1. På skolen - Aktivere forkunnskaper Bærekraft er et begrep som ...
 • Svake språkferdigheter hos småbarn gir mer erting og mobbing

  13.09.2021 | Artikkel

  Bør være oppmerksomme på barn med forsinket språkutvikling Språk er et verktøy som vi mennesker bruker for å forklare og forstå egne følelser, erfaringer og atferd.  Språk er også nært knyttet til barns ...
 • Engasjerende leser i Office Online

  05.10.2021 | Kapittel

  I Safari kan du bruke Word online fra Microsoft. I Word online ligger det en funksjon som gjør det mulig å tilpasse teksten og sette på opplesning når du skal lese Word-dokumenter. Word online er gratis ...
 • Lydbøker og digitale lærebøker

  05.10.2021 | Kapittel

  ...digitale utgaver av lærebøkene. For elever med nedsatt syn kan det være nyttig å ha mulighet til å kunne bruke digitale utgaver. De gir muligheter for forstørring, markering, bokmerker mm. I mange av bøkene kan ...
 • Programmering i barnehagen

  01.03.2021 | Kapittel

  Programmering inviterer til samarbeid og problemløsning og kan være en engasjerende måte å bruke digitale verktøy på i barnehagen.    I rammeplanens kapittel om digital praksis blir det pekt på at digitale ...
 • Litteratur

  04.05.2015 | Kapittel

  Rustemeier, U. (2013). Hvordan fremme evnen til å gi mer nyanserte uttrykk for egne følelser ved bruk av taktile følelsessymboler for jente med ASF og blindhet? Praksisoppgave i spesialpedagogikk, NTNU ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...eksempler på alle typene, og eksemplene viser blant annet hvordan signaler gitt med blikket kan påvirke bruken av samkonstruksjoner. Hvorfor finnes ikke samkonstruksjoner i alle samtalene? Lind og Sønsterud diskuterer ...
 • Forskning

  22.10.2019 | Kapittel

  Bruk av visuelle planer og sjekklister forbedrer selvstendighet i utførelsen av arbeidsoppgaver og livsmestring generelt, for personer med autisme og kognitive funksjonsnedsettelser (1). Håndholdt teknologi ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert i nyere forskning på multimedielæring som bruker teori om kognitiv belastning (CLT - Cognitive Load Theory) som viktigste teoretiske rammeverk. Denne ...
 • Valg og utforming av mobilitetsruter

  09.08.2023 | Kapittel

  ...av ruten, bør du gjøre deg kjent med hva som kan være aktuelle kjennemerker og ledelinjer. Dette brukes som utkast til en rutebeskrivelse som prøves ut sammen med eleven. Ruten justeres etter erfaringene ...