Til hovedinnhold
Viser 1271–1280 av 1738 treff.
 • Å berøre barn som ikke ser

  17.03.2017 | Kapittel

  ...skal erfares nettopp via denne sansen. Allsidig bruk og bevisstgjøring av kroppen er viktig. Barn som ikke ser, oppfatter ikke visuelt hvordan andre bruker kroppen sin. De ser ikke mimikk og kroppsbevegelser ...
 • Muskel- og bevegelsessansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...spesielle nerver gir melding til hjernen. Mye av det vi foretar oss i løpet av en dag kan vi gjøre uten å bruke synet, kroppen «vet» hvilke bevegelser som er nødvendige og hvordan ulike deler av kroppen står i ...
 • Seeing AI

  13.03.2019 | App

  ...på hvilket produkt du holder og funksjonen Short text ikke klarer å fange opp teksten, kan du du bruke Products. Denne funksjonen lager en lyd som øker i intensitet når du nærmer deg strekkoden og tar ...
 • Hørselstap

  29.10.2021 | Kapittel

  Noen barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har hørselstap. Begrepet hørselshemmet brukes om alle personer som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve. Auditive prosesseringsvansker ...
 • Hjelpemidler

  18.12.2023 | Kapittel

  ...hjelpemidler, tolketjenesten, bil og utstyr. I tillegg finner du informasjon om ordninger som for eksempel brukerpass, funksjonsassistanse, førerhund og lese- og sekretærhjelp. Hvordan søke om hjelpemidler? Det er ...
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og barnets/elevens ønsker og behov i en gitt situasjon. Bruk av forskningsbasert kunnskap skal være normen for beslutningsprosesser, rådgivning og kunnskapsformidling ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...selvstendighet og at eleven kan bruke mer av sin kognitive kapasitet til sosial og faglig deltakelse. Illsutrasjonsbilde tilrettelegging1 Auditiv tilrettelegging Elever med synsnedsettelser bruker lyd aktivt for å skaffe ...
 • Programmeringsverktøy

  01.03.2021 | Kapittel

  ...oppgavene og faget det skal brukes til. Se også etter hvilken type programmeringsspråk og alternative betjeningsløsninger utstyret er kompatibelt med.     I mange tilfeller må vi bruke det utstyret barnehagen ...
 • Erfaringer fra følelsessamtaler

  04.05.2015 | Kapittel

  ...ordforrådet hennes og omfanget av kommunikasjon har hatt en enorm utvikling. Mot slutten har vi trappet ned bruken av følelsesmerker. Det ser ut til at hun har mindre behov for dem.» «Vi er tryggere sammen med eleven ...
 • Swift Playgrounds

  09.06.2022 | App

  ...den for synsnedsettelser. Swift Playgrounds er en inkluderende programmeringsapp som er enkel å ta i bruk. Den har en trinnvis oppbygging og passer derfor fint for hele grunnskolen og kan benyttes av de fleste ...