Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 121 - 130 av 1552 treff.

 • Bruk av multimodale lesemedier, en studie av 11 elever som er sterkt svaksynte, på grunnskolens mellom- og ungdomstrinn i Norge

  12.02.2019 | Artikkel

  Mangel på kompetanse i punktskrift og IKT i læringsmiljøet, bidrar ofte til svake leseferdigheter og bruk av tekster på lyd. Elevene velger det lesemediet de opplever gir funksjonalitet. Barnas beskrivelser ...
 • Sandbrekkevegen 27, 5231 Paradis

  27.06.2017 | Artikkel

  ...frå Bybanen til Paradis. Drosje er også eit alternativ frå Bergen Lufthavn Flesland. For enkelte brukarar med avtale i helsevesenet, gjeld eigne reglar for refusjon av drosjeutgifter. Kontakt HELFO viss ...
 • Eitt Statped for heile Noreg

  04.05.2022 | Artikkel

  ...fylkeskommunal PP-teneste sendast til Statped på same vis som før. Det same gjeld søknader frå vaksne brukarar med kombinerte syns- og høyrselstap eller døvblindheit og søknader frå universitet, høgskolar og ...
 • Strakstilbud

  19.06.2016 | Seksjon

  ...og veiledning om funksjonsnedsettelser så snart de er stadfestet. Gjennom samtaler kan foresatte, brukere, helseinstitusjoner og andre få informasjon og veiledning om funksjonsnedsettelsen etablere kontakt ...
 • Utredning

  14.06.2016 | Seksjon

  Utredning av brukere skal i utgangspunktet foretas av kommunen, i noen tilfeller av spesialisthelsetjenesten. Dersom kommunen mangler kompetanse, kan den søke Statped om bistand til å gjennomføre utredningen ...
 • Kva er Statped?

  24.05.2016 | Artikkel

  ...skular gir eit opplæringstilbod i teiknspråk til barn av døve foreldre (KODA) og søsken av teiknspråkbrukarar ikkje lenger skal forske eller finansiere forsking Statped sine tenester er ikkje lovpålagde ...
 • Klager

  17.06.2015

  ...tjenester hos Statped. Vilkår og kriterier for tjenester som Statped yter, er ikke lovfestet. Verken enkeltbrukere eller kommuner og fylkeskommuner som skoleeiere har en ubetinget rett til å få bistand og tjenester ...
 • Mac med VoiceOver

  12.01.2017 | Veileder

  Denne veilederen viser deg korleis du brukar skjermlesaren VoiceOver på Mac. I mange år var Apple sine maskiner utilgjengelege for personar som er avhengige av skjermlesar. Men frå og med operativsystemet ...
 • Informasjonskapsler i Google Analytics

  22.06.2018 | Kapittel

    Informasjonskapsel   Varighet Beskrivelse  _ga To år Skiller mellom unike, anonyme brukere.  _gat Ti minutter Reduserer frekvens på etterspørsel.  _utma To år Registrerer antall unike besøkende til nettstedet ...
 • Hørselshemning og opplæring

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...og pedagogisk kunnskap som er praksisforankret og utviklet i samarbeid med barnehager, skoler og brukere. Utgitt i 2010. Statped ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!