Til hovedinnhold
Viser 1301–1310 av 1694 treff.
 • Relevante begreper

  15.12.2023 | Kapittel

  ...forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og barnets/elevens ønsker og behov i en gitt situasjon. Bruk av forskningsbasert kunnskap skal være normen for beslutningsprosesser, rådgivning og kunnskapsformidling ...
 • Fysisk og auditiv tilrettelegging

  23.10.2023 | Kapittel

  ...selvstendighet og at eleven kan bruke mer av sin kognitive kapasitet til sosial og faglig deltakelse. Illsutrasjonsbilde tilrettelegging1 Auditiv tilrettelegging Elever med synsnedsettelser bruker lyd aktivt for å skaffe ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lesing består av og hva som kan bli krevende å få til Like viktig som å tilrettelegge undervisning og bruke kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...ute av klassen må tilpasses individuelt. Det finnes ulike sosiale hjelpeverktøy og metoder som kan brukes for å hjelpe eleven til å forstå kontekst og bearbeide situasjoner som kan oppstå både i undervisningen ...
 • Grunnskolen

  28.05.2020 | Kapittel

  ...de svare muntlig og ta i bruk lyd, bilde og film i fremføringer og presentasjoner. Det finnes et rikt utvalg av kompenserende læringsressurser for elever med dysleksi. God bruk av disse kan være avgjørende ...
 • Kommunale tjenester

  09.06.2023 | Kapittel

  ...og kommunikasjonsløsning. Er ofte kontaktperson mot NAV hjelpemiddelsentral om søknad og tilpassing/bruk av hjelpemidlet. Rehabilitering i kommunen Ved en ervervet skade kan det være behov for kognitiv og/eller ...
 • Hvorfor overganger er vanskelige for de som har autisme

  08.07.2020 | Kapittel

  ...eller foresatte støtter samtalen visuelt. Eksempler på visuelle verktøy Informasjon om pedagogisk bruk av IVAS finner du på våre nettsider.  Informasjon om metoden Talking Mats finner du på den svenske ...
 • Matematihkka mánáidgárddis

  24.01.2019 | Bok/hefte

  ...utholdenhet, hurtighet og skrive tall.  Tallforståelse Tall, tallrekker og telling Forstå hvordan tall brukes. Tallforståelse må knyttes til barns praktiske erfaringer, og utvikles dess flere muligheter barna ...
 • 6-16 jahkásaččaid giella

  27.02.2019 | Kartleggingsmateriell

  ...trekke nøyaktige konklusjoner om en elevs språklige styrke eller svakhet. Språk 6-16 kan, og bør brukes som en indikasjon på hvorvidt eleven trenger videre utredning. Språk 6-16 kan gi nyttig informasjon ...
 • Kommunikasjonspass

  22.03.2023 | Kapittel

  ...kommunikasjonspass. I noen tilfeller vil prosessen med å lage et kommunikasjonspass bli bedre om man bruker verktøyet IPCA, som kartlegger kommunikative uttrykk.  Tips når du skal lage kommunikasjonspass: ...