Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1311 - 1320 av 1552 treff.

 • Når språket svikter – norsk grammatikk i et klinisk perspektiv

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...hvordan språkstrukturer forteller noe om perspektiver og valg, og om hvordan både språkkunnskapen og bruken av språket kan påvirkes av medfødte eller ervervede språkvansker.     Marianne Lind og Kristian ...
 • Rett til ekstra opplæring

  10.06.2016 | Artikkel

  § 3-10 og gjelder for grunnskole og videregående opplæring. Opplæringen omfatter punktskrift (braille) bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler å ta seg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet ...
 • Hva sier forskningen om programmeringsroboter?

  24.05.2019 | Artikkel

  ...bokstavinnlæring ble kombinert med programmeringsroboter, fremfor bøker og lydbøker (2). Forskning på bruk av robot for barn med ulike lærevansker viser at fysisk tilgang til læremiddelet (roboten) påvirker ...
 • «Inkludering lønner seg»

  02.12.2016 | Kapittel

  ...ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet i barnehage ...
 • Forord

  02.12.2016 | Kapittel

  ...ramme for den enkeltes personlige vekst og faglige utvikling. Det bidrar til at hver og en kan ta i bruk sin kompetanse og sitt potensial i samhandling med andre. Å være en del av fellesskapet i barnehage ...
 • Veiledning til pedagoger om ervervet hjerneskade (EHS)

  16.12.2016 | Bok/hefte

  ...vi når vi skal tilrettelegge på barnets læringsarena? Hvilke metoder og strategier kan være gode å bruke i arbeidet? Hvor kan du som pedagog hente hjelp fra andre fagpersoner rundt barnet? Hvordan skal vi ...
 • Teknologi og løpsk tale

  21.02.2018 | Artikkel

  ...applikasjoner og egne apparater, og kan hjelpe noen personer med løpsk tale til å senke talehastigheten sin. Bruk av AAF fører ikke til varige endringer i måten personen snakker på, men kan være et godt hjelpemiddel ...
 • Langsiktig planlegging

  17.06.2016 | Artikkel

  ...krever langsiktig planlegging kan ha høy kostnad krever god planlegging ved innkjøp og gode rutiner ved bruk kommer vanligvis alle elevene til gode. Ta hensyn til hele skoleløpet I et normalt opplæringsløp skjer ...
 • Eksempler på ulike typer planer

  24.10.2019 | Kapittel

  ...skrive inni rutene. Gjør elevene oppmerksomme på hvilken informasjon de finner på ukeplanen slik at de bruker dem som et verktøy til å få oversikt. En ukeplan kan gi en oversikt over uka og viser når du skal ...
 • Behandling av auditive forståelsesvansker

  28.06.2022 | Kapittel

  ...forstår høyfrekvente ord bedre enn lavfrekvente. Bruk derfor høyfrekvente ord i behandlingen Pas. forstår substantiv bedre enn verb, adjektiv og adverb. Bruk derfor substantiver i begynnelsen og mer vanskelige ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!