Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 1693 treff.
 • Affektiv inntoning

  21.09.2023 | Kapittel

  Affektiv inntoning er en form for ikke-språklig empatisk kommunikasjon. Begrepet brukes for å beskrive hvordan voksne toner seg inn på barnets følelsesmessige tilstand og på denne måten deler selve følelsene ...
 • Trinn 10 Tre eller flere setninger, ikke relatert til hverandre

  30.05.2023 | Kapittel

  ...leseforståelsesstrategier Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå Bruk av ordvegg Aktiviteter med å konstruere ord Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.
 • Trinn 11 Tre eller flere setninger som hører sammen

  30.05.2023 | Kapittel

  ...leseforståelsesstrategier Gi tilgang til mange ulike bøker på eller under personens leseforståelsesesnivå Bruk av ordvegg Prøv ut ordbank eller programvare for ord-prediksjon.
 • Å lese punktskrift

  09.10.2023 | Kapittel

  Tegnene leses ved å føre fingerputene over punktene. Lese punktskrift Når man leser punktskrift brukes den taktile sansen for å avkode. Lesing av punktskrift kalles derfor også taktil lesing.   På noen ...
 • Delta i garderoben

  30.01.2018 | Kapittel

  ...støyende. Barn med autisme kan oppleve dette som stressende, noe som kan redusere sjansen for at de bruker ferdigheter i å kle av og på seg. De kan med fordel få trene på dette i en én-til-én-situasjon. Hvis ...
 • Struktur, forutsigbarhet og oversikt

  30.01.2018 | Kapittel

  ...i barnehagen, og at de har overskudd til å samspille med andre. En ytre ramme kan være systematisk bruk av dagplaner fast plass for ulike aktiviteter visuell eller taktil informasjon om rekkefølgen i ulike ...
 • Skuvlačála

  04.09.2019 | App

  ...med talende tastatur, er også en utarbeidet metode, forkortet med STL+. Appen er et godt redskap å bruke i denne lesemetodikken. Samtidig er tegnsnittet utformet som håndskrift, slik at det skal være lettere ...
 • Kan barnet ha synsvansker?

  24.03.2017 | Publikasjon

  ...både fin- og grovmotoriske aktiviteter, strukturerte og frie situasjoner og aktiviteter der synet brukes på ulike avstander.
 • Google Earth VR

  25.11.2019 | App

  ...lettere å lære og forstå det du opplever.  Video fra google Video fra Google Google Earth VR kan brukes som visuell støtte i ulike fag og tema. Oppsøk historiske steder i historietimen og se kjente monumenter ...
 • Hvem gjør hva? – på ASK-området

  05.06.2019 | Nettressurs

  ...en oversikt over hvem som gjør hva når det kommer til hjelpemidler og tjenester for personer som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon. I veilederen defineres hjelpemidler som kommunikasjonshjelpemidler ...