Til hovedinnhold
Viser 1321–1330 av 1682 treff.
 • Lego WeDo 2.0

  28.06.2019 | App

  ...roboter som du programmerer ved hjelp av blokker. Kombinasjonen av bygging med legoklosser og en brukervennlig programmeringsapp, gir deg alt du trenger for å komme i gang med programmering i klasserommet ...
 • En liten bok om ledsaging

  23.01.2018 | Bok/hefte

  ...og å gi informasjon om omgivelsene. Ledsagerteknikker og god kommunikasjon gjør det trygt for en bruker å gå sammen med ledsager både inne og ute, og i kjente og ukjente omgivelser. Ledsaging er et samarbeide ...
 • Mobilitetsopplæring

  24.04.2023 | Bok/hefte

  ...definert og belyst med eksempler. Mobilitetsteknikker blir beskrevet og illustrert, og opplæring i og bruk av teknikkene blir gjennomgått og diskutert. Boken drøfter også andre sentrale temaer i opplæringen ...
 • Tiltak

  04.08.2023 | Kapittel

  ...med å utvikle sine lese- og skriveferdigheter. Det er også viktig å tilrettelegge for utprøving og bruk av digitale hjelpemidler som kan kompensere for vanskene med lesing og skriving.
 • Nedsatt arbeidstempo (prosesseringshastighet)

  04.08.2023 | Kapittel

  Å bruke lang tid til å forstå, bearbeide og utføre oppgaver kan gjøre det vanskelig å lagre ny informasjon og hente ut informasjon fra langtidsminnet. Det blir vanskelig å gjenkalle faktakunnskap og regneprosedyrer ...
 • Hjernerelaterte synsvanskar

  28.09.2023 | Kapittel

  ...for ei cerebral synsnedsetjing eller CVI (cerebral visual impairment). Tidlegare var det vanleg å bruke omgrepet hjernesynshemming. CVI er ingen diagnose, men ein samansett tilstand og ei skildring av synsfunksjon ...
 • Arbeidsliv

  21.09.2023 | Kapittel

  ...arbeid hjelp til å informere arbeidsgiver og kollegaer fleksibel eller redusert arbeidstid opplæring i bruk av hjelpemidler og kompenserende teknikker Eikholt har tilpasingskurs i regi av NAV. Signo har arbeidsmarkedstiltak ...
 • Spesialundervisning

  03.06.2021 | Kapittel

  ...ute av klassen må tilpasses individuelt. Det finnes ulike sosiale hjelpeverktøy og metoder som kan brukes for å hjelpe eleven til å forstå kontekst og bearbeide situasjoner som kan oppstå både i undervisningen ...
 • Å undervise i lesing på videregående skole

  04.08.2023 | Kapittel

  ...lesing består av og hva som kan bli krevende å få til Like viktig som å tilrettelegge undervisning og bruke kompenserende hjelpemidler for elever med lesevansker, er det også å styrke deres leseferdigheter ...
 • Eksempler på skriftlige oppskrifter med bilde-og lydstøtte

  23.10.2019 | Kapittel

  ...instruksjonsboka for å få støtte underveis.   Tankekart (iOS/Android) En tankekartapp kan være nyttig å bruke til en oppskrift fordi det er enkelt å strukturere stegene ved hjelp av tekstbobler og piler i et ...