Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no
Mente du: bruker brukar brytere
Du kan også søke etter: bruner twgnesprã£â¥k barn anne mari skagen

Viser 1411 - 1420 av 1585 treff.

 • Mine sirkler – Introduksjon

  17.12.2013

  ...hadde lenge jobbet ukentlig med "KAT kassen", bl.a. ”mine sirkler”. Vi så at det var mulig å utvide bruken av disse sosiale sirklene til å beskrive ikke bare hvem som hørte hjemme der, men også hvilke sosiale ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...nevroutviklingsforstyrrelser. For å gi eleven trygghet og dermed få ham mer tilgengelig for samtale, anbefales å bruke elevens interesser og sterke sider også som en kartleggingsarena. Som regel vil elevens lærere vite ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringa

  05.01.2021 | Artikkel

  ...begynneropplæringa ved å jobbe ikke bare med ord i hverdagsspråket, men også ord som i større grad brukes i skriftlige tekster, et mer akademisk språk. Dette bør være ord som barna møter i tekster beregnet ...
 • Ulike måter å lese på

  02.04.2018 | Artikkel

  ...ganger. Å være en god forteller er en kunst som må øves og utvikles. Det er flere teknikker man kan bruke: Oversett fortellinger til NTS for lettere å kommunisere innholdet og for å tiltrekke og opprettholde ...
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (tekstversjon)

  12.08.2019 | Artikkel

  ...jobber for tiden med et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet som skal sikre rettighetene til barn som bruker ASK. Anne-Merete:  – De som har behov for ASK vil være veldig mange forskjellige personer. Det kan ...
 • Ménières sykdom

  20.10.2016 | Artikkel

  ...kvalmestillende medisin hvis man har bruk for det. Hos personer med store problemer kan det være aktuelt å operere. Man antar at under 10 % av personer med Ménières sykdom har bruk for kirurgi. De pasienter som ...
 • Ungdomsråd

  09.05.2018 | Artikkel

  ...mot ungdom og skole.  Rådet møtes minimum fire ganger i året og ledes av Statped.  Relevante brukerorganisasjoner oppnevner medlemmer til ungdomsrådet.  Medlemmene Ungdomspanelet video Aksel Bjørke Uinge  ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kjennskap til hva eleven trives med og hva som er utfordrende i skolehverdagen. Denne kunnskapen brukes til å tenke tilrettelegging som kan forebygge vansker. I tillegg til å sikre god tilrettelegging ...
 • 10 tips som gjør tekstene dine lettere å forstå

  01.10.2020 | Artikkel

  ...mer overkommelig og behagelig å lese. Del teksten opp i korte avsnitt med beskrivende undertitler. Bruk aktive verb En vanlig feil er å beskrive en handling med et substantiv i stedet for et verb. Du har ...
 • Utredning av lese- og skrivevansker

  02.06.2020 | Artikkel

  Lesestrategier Vi må undersøke hvilke strategier eleven bruker for å avkode tekst og oppfatte og forstå innholdet i det som leses. Det er viktig å avdekke om eleven bruker uheldige strategier. Dette kan for eksempel ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!