Til hovedinnhold
Viser 1511–1520 av 1684 treff.
 • RI-5 (Risiko Indeks 5)

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  RI-5 (Risiko Indeks 5) er et kartleggingsverktøy som brukes som en del av en trinnvis framgangsmåte for observasjon av barn med mulige språkvansker. RI-5 er et hjelpemiddel for å finne risiko for dysleksi ...
 • TRAS - observasjon av språk i daglig samspill

  04.03.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...språktilegnelse får adekvat hjelp på et tidlig stadium i utviklingen. Materiellet er utviklet for bruk i barnehager. TRAS består av en tiltaksperm, fagbok med lydbok og et observasjonsskjema. Observasjonsskjemaet ...
 • Predictive Cluttering Inventory (PCI) - sjekkliste for løpsk tale

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...alene kan gi en diagnose, men sjekklistene PCI eller COCAF-4 er gode redskaper som vi anbefaler å bruke sammen med andre relevante kartleggingsverktøy. Vi understreker at all kartlegging bør vurderes innenfor ...
 • Måleinstrument ved stemmevansker, Voice Handicap Index (VHI) på norsk

  06.06.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...av måleinstrumentet Voice Handicap Index (VHI) publisert. Metoder og resultat: Instrumentet VHI til bruk i Norge Etter standard formell oversetting fra engelsk til norsk fylte 126 kontroller, personer uten ...
 • Afasi og samtale: gode råd om kommunikasjon

  03.02.2016 | Bok/hefte

  ...språket, men den som har fått afasi, har ikke lenger like god tilgang til språket sitt. Og fordi vi bruker språket for å kommunisere med andre, vil afasi være en alvorlig funksjonshemming for den som rammes ...
 • CETI - spørreskjema for nærpersoner

  03.02.2016 | Kartleggingsmateriell

  ...på slutten av 80-tallet og ble da publisert som vedlegg til en artikkel (Lomas et al., 1989). CETI brukes fortsatt i mange land og finnes på flere språk. CETI ble oversatt til norsk i 2006, og fikk da navnet ...
 • I en annen verden

  27.01.2016 | DVD

  ...kroppsspråk, ironi eller metaforer. Dette fører ofte til misforståelser. Konsekvensene blir at de bruker mye energi på å forstå hverdagens sosiale situasjoner. Gjennom intervjuer med foreldre, fagfolk og ...
 • På vei mot et taktilt språk – hva skal til for å få det til?

  14.12.2015 | Bok/hefte

  ...kommunikasjon og språk, er en forutsetning for å kunne gjenkjenne taktil arbeidshukommelse. Kunnskap om å bruke kognitive strategier for å støtte arbeidshukommelsen er viktig for å forstå hva som fremmer utvikling ...
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...en brosjyre du kan skrive ut, den inneholder informasjon om utfordringer døve pasienter kan møte, bruk av tolk, tips til kommunikasjonsstrategier og hvordan dere kan legge til rette for et godt behandlingsforløp ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...som er laget med bakgrunn i Karlstadmodellen. Målgruppen for dette materiellet er barn og unge som bruker tegn til tale som alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). visuell demo I denne serien med ...