Søk | www.statped.no

Søk

Søk i hele statped.no

Viser 1541 - 1550 av 1583 treff.

 • Struktur, oversikt og forutsigbarhet

  18.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...
 • Sånn vil jeg ha det

  02.10.2020 | Bok/hefte

  ...bilder som støtter opp om innholdsforståelsen av tema.  Les mer om støttemateriellet under Pedagogisk bruk. Visuell støtte Hvert tema i "Sånn vil jeg ha det" er støttet opp av bilder. Enkel visuell støtte ...
 • Kopiere, flytte, slette og gi nytt navn til filer

  02.09.2019 | Kapittel

  Til venstre på skjermen finnes et felt der innholdet er organisert i det vi kaller en trestruktur. Bruk Pil høyre/venstre for å vise/skjule undermapper. Når fokus er på mappen du vil arbeide i, kan du trykke ...
 • Rørmetoden

  28.06.2022 | Kapittel

  ...klienten er fortrolig med røret, flaska, pusten og å være avspent i kroppen. (Viktig fase som det må brukes tid på!) Sett lys på ”blåsen” med en dyp, avspent ”o”. Gjør dette i noen minutter – ta en pause hvis ...
 • Hva er dysleksi?

  02.06.2020 | Artikkel

  ...har vansker med den tekniske delen av lesingen. «The simple view of reading» er en modell som ofte brukes for å beskrive leseprosessen: Lesing = avkoding x forståelse Modellen viser at lesing krever ferdigheter ...
 • Forskning om kroppslig lek og mening.

  19.02.2019 | Kapittel

  ...rim og regler, benevnelser av kropp, gi og ta er verdifulle leker for små blinde barn. Vi er nær, bruker stemme og emosjoner, vi overdriver og skaper forventning hos barnet med kjente rim og regler som ...
 • Digital Natives With Reading Difficulties. A study of dyslexic adolescents' integration of conflicting information across web pages and presentation formats

  03.10.2018 | Artikkel

  ...hvordan arbeidsminne har vært definert og operasjonalisert i nyere forskning på multimedielæring som bruker teori om kognitiv belastning (CLT - Cognitive Load Theory) som viktigste teoretiske rammeverk. Denne ...
 • Å snakke sammen når noen stammer

  29.03.2017 | Artikkel

  ...eksempler på alle typene, og eksemplene viser blant annet hvordan signaler gitt med blikket kan påvirke bruken av samkonstruksjoner. Hvorfor finnes ikke samkonstruksjoner i alle samtalene? Lind og Sønsterud diskuterer ...
 • Leseaktiviteter i klasserommet

  02.04.2018 | Artikkel

  ...både døve og tunghørte elever. Det er avgjørende at ny kunnskap, vokabular og setningsstrukturer brukes i meningsfulle aktiviteter. Når eleven har brukt den nye kunnskapen for å oppnå egne mål, eier eleven ...
 • Oversikt og forutsigbarhet

  19.03.2022 | Kapittel

  ...betyr at du må klargjøre for barnet/eleven: Hvorfor trenger jeg å lære dette? eller Hva skal jeg bruke dette til? Å la elever delta i planleggingen av skolearbeidet er også nødvendig for at de skal få ...

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!