Til hovedinnhold
Viser 1551–1560 av 1739 treff.
 • Tilpasset læringsmiljø

  23.08.2023 | Kapittel

  ...med sansetap undervisningen ikke skifter tema for fort og ofte og skiftene formidles tydelig lærere bruker tydelig kroppsspråk og mimikk lærere tar hensyn til elevens syns- og hørselsfunksjon og tilpasser ...
 • Luktesansen

  21.09.2023 | Kapittel

  ...viktig fjernsans. Vi mennesker er i stand til å skille tusenvis av ulike luktmolekyler, og vi kan bruke luktesansen i forbindelse med tallrike aktiviteter. Luktreseptorene blir utviklet tidlig i fosterlivet ...
 • Vurdering og tilrettelegging av omgivelsene i en mobilitetsrute

  09.08.2023 | Kapittel

  ...uhell ved at ulike elementer i omgivelsene blir mer synlig. Når det tilrettelegges og markeres ved bruk av farger, er det viktig at fargene har god luminanskontrast. Det betyr at det er tilstrekkelig kontrastforskjell ...
 • Usher Syndrom

  11.01.2022 | Kapittel

  ...har ofte noe slapp muskulatur (hypotoni) og sitter og går noe senere enn andre barn. De kan også bruke lengre tid enn vanlig på å klare å gå – alt fra 1,5 - 4,5 år. Barnet har utfordringer med syns- og ...
 • Skoleledelsens tilrettelegging

  03.06.2021 | Kapittel

  ...planer. Planene må være konkrete, slik at eleven kan forberedes på hva som skal skje.  Klasserom må brukes hensiktsmessig, og man må ha grupperom eller skjermet arbeidsplass i nærheten. På samme måte må klassestørrelse ...
 • Individuell opplæringsplan

  13.06.2022 | Kapittel

  I utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning pekes det på at enkelte elever vil ha bruk for mål som retter seg inn mot andre områder enn de tradisjonelle fagmålene i læreplanen. Eksempler ...
 • Avkoding

  30.05.2023 | Kapittel

  ...der de erfarte at dette mestret han. Brage svarer med avtalte måter å uttrykke «ja» og «nei» ved å bruke øynene. Anne-Merete sin oppgave er å holde fast på avtalte måte å skanne svaralternativene på, og ...
 • Kommunikasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...kommunisere med andre har en grunnleggende funksjon i livene våre. Syn og hørsel er de viktigste sansene vi bruker i kommunikasjon, og når begge sansene er nedsatt vil det ofte gi nye utfordringer. Ulike syns- og ...
 • Tilgang til informasjon

  11.05.2023 | Kapittel

  ...vanskeligere lyd- og støyforholdene er, jo mer må munnavlesning, avkoding av kroppsspråk og mye gjettearbeid brukes for å få med innholdet. Vanskelige lysforhold kan gjøre munnavlesning vanskelig, og non-verbal kommunikasjon ...
 • Assassins Creed – Discovery Tour

  31.08.2022 | App

  ...du kunnskap om ulike historiske epoker uten voldelige scener. Her får du beskrevet hvordan du kan bruke spillet sammen med elever som har særskilte opplæringsbehov. Assasins Creed Discovery Tour er utviklet ...