Til hovedinnhold
Viser 1571–1580 av 1740 treff.
 • KreftTegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...en brosjyre du kan skrive ut, den inneholder informasjon om utfordringer døve pasienter kan møte, bruk av tolk, tips til kommunikasjonsstrategier og hvordan dere kan legge til rette for et godt behandlingsforløp ...
 • Ole og Mia serien

  03.05.2016 | App

  ...som er laget med bakgrunn i Karlstadmodellen. Målgruppen for dette materiellet er barn og unge som bruker tegn til tale som alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). visuell demo I denne serien med ...
 • Pårørende i fokus – grupper for afasirammedes pårørende

  18.10.2016 | Bok/hefte

  ...fagpersoner i hjelpeapparatet, studenter, støttekontakter, naboer, venner og andre. Den kan dessuten brukes som en mal for fagfolk eller interesseorganisasjoner som selv ønsker å drive pårørendegrupper.
 • Se hva jeg kan!

  05.07.2016 | Video

  ...erfarer at Amalie har profitert på å få delta i et språkmiljø hvor hun både hører og ser språk i aktivt bruk daglig. Dette utvikler hennes språkforståelse og hennes evne til å ta initiativ til samhandling og ...
 • Språkløyper

  20.01.2017 | Nettressurs

  Språkløyper er en nettbasert læringsressurs om språk, lesing og skriving som kan brukes til kompetanseheving i barnehager og skoler.  Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019 ...
 • JNCL og fysisk aktivitet

  04.11.2016 | Bok/hefte

  ...på kroppen. Det er konkrete henvisninger til metoder og øvelser, likeså et kartleggingsavsnitt til bruk for alle involverte. ISBN 978-82-323-0129-4 Rita E. Hinsverk Jeremiassen Statped, 2016 ...
 • Kartlegging av interesser hos multifunksjonshemmede

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...kartleggingsverktøy for interessekartlegging.  Kartleggingsverktøyet du finner her, er enkelt og kan brukes av familiemedlemmer og fagpersoner. Det kan hjelpe nærpersoner til å bygge opp en idébank med aktiviteter ...
 • Individuelle ønsker for oppfølging av stamming

  25.06.2018 | Kartleggingsmateriell

  ...verktøy for å kartlegge personens ønsker og mål med oppfølgingen. Det anbefales at skjemaet tas i bruk så tidlig som mulig i samarbeidet. Idé til skjemaet er fra Guitar & MgCauley: Treatment of Stuttering ...
 • Offentlig helse- og omsorgstjeneste

  18.12.2023 | Kapittel

  ...og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, blant annet personer med nedsatt funksjonsevne. Offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester ...
 • Sosialt samspill

  21.09.2023 | Kapittel

  ...uttrykk og det som måtte skje i leken som ser og svarer på den minste bevegelse hos barnet som kan bruke hele kroppen sin som ‘instrument’ som er sensitiv og dynamisk og kan følge barnets fokus som kan tilpasse ...