Til hovedinnhold
Viser 1581–1590 av 1738 treff.
 • Kurs for elever med hørselstap

  20.09.2023 | Tjeneste

  ...nedsatt hørsel eller såkalte hørselsvansker. Målgruppe Elever som har nedsatt hørsel, og som primært bruker talespråk når de kommuniserer med andre. Mål Få kunnskap om nedsatt hørsel, anledning til å dele ...
 • Kartlegging

  08.06.2021 | Kapittel

  ...nevroutviklingsforstyrrelser. For å gi eleven trygghet og dermed få ham mer tilgengelig for samtale, anbefales å bruke elevens interesser og sterke sider også som en kartleggingsarena. Som regel vil elevens lærere vite ...
 • Taktil kommunikasjon

  21.09.2023 | Kapittel

  ...haptisk kommunikasjon. Bruk av disse formene vil variere individuelt, med utgangspunkt i alder, motorikk, sansemessige- og kognitive forutsetninger, erfaringer og eventuell tidligere bruk av tegnspråk som førstespråk ...
 • Tilpasset undervisning i den tidlige leseopplæringen

  04.08.2023 | Kapittel

  ...begynneropplæringa ved å jobbe ikke bare med ord i hverdagsspråket, men også ord som i større grad brukes i skriftlige tekster, et mer akademisk språk. Dette bør være ord som barna møter i tekster beregnet ...
 • Lover og rettigheter

  04.08.2023 | Kapittel

  ...opplæringen tilrettelegges gjennom: særskilt norskopplæring. (en tilpasning av opplæringsinnholdet og bruken av opplæringsspråket norsk) tospråklig fagopplæring. (ulike tilrettelegginger gjennom både elevens ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...forventninger til alle. å gjøre aktivitetene utfordrende for elever med ulike kompetanser. å ta i bruk medeleveffekten når elever lærer av hverandre. å gjøre visuelt og konkret materiell tilgjengelig som ...
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

  Informasjonsfilm for elever som kan brukes til å dele informasjon i klassen og i logopedtimer. For elever med stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  Noen av elevene er borte fra skolen i flere måneder, og noen over flere år. Begrepet skolevegring brukes ofte om elever som er mye borte fra skolen. Begrepet vegring kan signalisere at årsaken til fraværet ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemme, og dermed gjøre det lettere å kommunisere. Det grunnleggende er å bevisstgjøre bruken av bukmusklene når man bruker stemmen. Derfor vil aktiv talepust være en god øvelse, og viktig for integrering i ...
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...syns- og hørselstap og døvblindhet bidrar med en tiltaksrettet utredning over tid. Dette omfatter bruk av syn, hørsel og taktil sans, kommunikasjon, utredning av behov for hjelpemidler og annen støtte ...