Til hovedinnhold
Viser 1591–1600 av 1738 treff.
 • Faste tegn

  10.04.2024 | Kapittel

  ...kanskje er de en egen gruppe tegn, slik vi skal se at andre tegn også kan være.    De faste tegnene bruker vi som temamarkører når vi snakker tegnspråk. De er viktige for å danne en kontekst slik at de fleksible ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...humor, nysgjerrighet og gjetting. Følelser kan også være et godt tema! Barna trenger fortsatt at du bruker bøker med klare bilder og gode kontraster. Du kan gjerne ha bøker som har litt mer tekst. Teksten ...
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning og en del gjettearbeid for å få med innholdet i det som sies. Høreapparat ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...og benevne de. Spesialpedagog trykker på svaralternativet som samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet. Neste bilde kommer opp på skjermen når det forrige er besvart. Bildene vises barnet ett ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...sluttrapport er publisert på Stiftelsen Dam sine nettsider: https://dam.no/prosjekter/den-fodte-tolkebruker/   Takk for; Innsikt og erfaringsutveksling: Aina Therese Fossum, Mor Anne-Mari Nordnes Skagen ...
 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...individuell undervisning, er det noen huskeregler det kan være nyttig å ha med: Noen elever klarer ikke å bruke både syns- og hørselsrest samtidig. At en elev snur seg vekk betyr ikke nødvendigvis mangel på interesse ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...videre utredning ved behov formidling av enklere syns- og hørselstekniske hjelpemidler oppfølging i bruken av tildelte hjelpemidler ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  Interessekartleggingen inviterer pedagogisk personale og omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...strykkarakter i matte. Denne filmen gir et blikk inn i hvordan det er å leve med matematikkvansker. Den kan brukes som utgangspunkt for videre drøfting. Statped, 2009.