Til hovedinnhold
Viser 1591–1600 av 1693 treff.
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning og en del gjettearbeid for å få med innholdet i det som sies. Høreapparat ...
 • Bo Ege - språklig test 1

  26.01.2023 | Kartleggingsmateriell

  ...og benevne de. Spesialpedagog trykker på svaralternativet som samsvarer best med det ordet barnet bruker for bildet. Neste bilde kommer opp på skjermen når det forrige er besvart. Bildene vises barnet ett ...
 • Interessekartleggingsskjema - for læring og trivsel

  23.11.2023 | Kartleggingsmateriell

  Interessekartleggingen inviterer pedagogisk personale og omsorgspersoner til å være kreative når det gjelder å bruke interesser som grunnlag for å sette læringsmål og utforme tiltak. Denne interessekartleggingen består ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental ...
 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...individuell undervisning, er det noen huskeregler det kan være nyttig å ha med: Noen elever klarer ikke å bruke både syns- og hørselsrest samtidig. At en elev snur seg vekk betyr ikke nødvendigvis mangel på interesse ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...humor, nysgjerrighet og gjetting. Følelser kan også være et godt tema! Barna trenger fortsatt at du bruker bøker med klare bilder og gode kontraster. Du kan gjerne ha bøker som har litt mer tekst. Teksten ...
 • Hva er inkludering?

  19.11.2019 | Artikkel

  ...viktige for inkluderende undervisning bygger på skoleforskning, men kan med noen tilpassinger også brukes for å utvikle en inkluderende pedagogikk i barnehager. Mitchell sine komponenter handler om hvordan ...
 • VEND & VIPP

  19.05.2020 | Konkret materiell

  ...er den som får flest kort. Hvis en ikke ønsker en konkurransepreget aktivitet, så kan kortene fint brukes til samtale om dyr, tegn og tegnspråk. En oppgave for nysgjerrigperer I VEND & VIPP er kortene påført ...
 • Rådgivningskontor for syn og hørsel

  18.12.2023 | Kapittel

  ...videre utredning ved behov formidling av enklere syns- og hørselstekniske hjelpemidler oppfølging i bruken av tildelte hjelpemidler ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...strykkarakter i matte. Denne filmen gir et blikk inn i hvordan det er å leve med matematikkvansker. Den kan brukes som utgangspunkt for videre drøfting. Statped, 2009.