Til hovedinnhold
Viser 1601–1610 av 1694 treff.
 • Venner for livet

  23.02.2016 | Bok/hefte

  ...som en helt vanlig kladdebok. ALFA ARBEIDSBOK, står det med blokkbokstaver, det er slike bøker de bruker i norsktimen. «Arbeidshefte for Ingebjørg» har hun skrevet med pen og jevn løkkeskrift. Ingen har ...
 • Visuell musikk

  22.06.2016 | Nettressurs

  ...videregående skole. I tillegg til underholdningsverdien er disse musikkvideoene gode ressurser som kan brukes både i tegnspråk- og drama og rytmikkfaget. Lærere forteller at de har brukt poesien som utgangspunkt ...
 • Flere hoder tenker bedre enn ett

  07.07.2016 | Bok/hefte

  ...lignende symptomer. Vi har vært særlig opptatte av kontekstens betydning for læringsprosessen. Gjennom å bruke enkelte læringsstrategier slik de er beskrevet i boka Lære å lære (Engen og Santa, 1996), ønsket vi ...
 • Barnehagens arbeid med tidlig litterasitet

  13.09.2016 | Bok/hefte

  ...sammen med barnehagepersonale de har gode og trygge relasjoner til, og som inviterer dem til aktivt å bruke språket selv. Boken presenterer barns språktilegnelse fra de begynner i barnehagen, og kjennetegn ...
 • Norsk betegnelse for vansker med språk

  04.08.2023 | Kapittel

  ...ikke-språklig intelligens, så lenge det ikke er snakk om en psykisk utviklingshemning. I slike tilfeller brukes betegnelsen språkforstyrrelse assosiert med psykisk utviklingshemning. SSV-betegnelsen inkluderte ...
 • En av flokken? Om inkludering og ungdom med sansetap – muligheter og begrensninger

  06.06.2016 | Bok/hefte

  ...resultat av ungdommenes selv og deres egeninnsats. Tendens til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg Tendensen til økende bruk av segregerte undervisningsopplegg har blitt vist i flere studier. Denne ...
 • Micro:Bit

  12.09.2019 | App

  ...programmeringen. Blokkene er fargekodet ut fra ulike kategorier og merket med en kort skriftlig forklaring. Bruker du tekstbasert programmering får du god støtte til å utføre oppgaver gjennom forslag til kommandoer ...
 • Grunnskoletilbud

  18.12.2023 | Kapittel

  ...grunnskolen og den videregående skolen har rett til nødvendig opplæring i punktskrift, opplæring i bruk av nødvendige tekniske hjelpemidler og opplæring i å ta seg frem på skolen, til og fra skolen og i ...
 • CVI og ruteopplæring

  14.08.2023 | Kapittel

  ...kontraster er eksempler på kvaliteter som kan bidra til å vekke den visuelle oppmerksomheten. Ved bruk av visuelle kjennemerker bør følgende vurderes: Hvor stort må kjennemerket være for at eleven skal ...
 • Fysisk tilrettelegging

  17.01.2024 | Kapittel

  ...bygninger har krav om universell utforming. Dette innebærer at de er fysisk tilrettelagt slik at de kan brukes av alle. Kravene til akustikk og belysning i barnehager og skoler er gitt i forskriftene til plan- ...