Til hovedinnhold
Viser 1611–1620 av 1763 treff.
 • Informasjon om førstespråket/ morsmålet

  02.08.2023 | Kapittel

  ...gjennomføres som et intervju, men foreldrenes svar skal til slutt omgjøres til skårer som summeres. Det bør brukes tolk etter behov. Skåring og vurdering Det skal beregnes en skår ut fra gitte kriterier for hvert ...
 • Valhall - Ulven er løs

  24.01.2018 | Nettressurs

  - Ulven er løs kan for eksempel brukes i lesestund, i undervisning om norrøn mytologi, i tegnspråkfaget og til analyse av multimodal tekst. Lese tegneseriehefte, bruke nettbrett eller mobil for å aktivere ...
 • En - til - en undervisning

  23.08.2023 | Kapittel

  ...individuell undervisning, er det noen huskeregler det kan være nyttig å ha med: Noen elever klarer ikke å bruke både syns- og hørselsrest samtidig. At en elev snur seg vekk betyr ikke nødvendigvis mangel på interesse ...
 • Sameksisterende vansker og ESSENCE

  15.06.2022 | Kapittel

  ...sjelden alene, og når et barn i førskolealder synes å ha vansker i sin utvikling, kan begrepet ESSENCE brukes for å forstå dette. ESSENCE er en forkortelse for Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental ...
 • Når tall blir tull

  27.01.2016 | DVD

  ...strykkarakter i matte. Denne filmen gir et blikk inn i hvordan det er å leve med matematikkvansker. Den kan brukes som utgangspunkt for videre drøfting. Statped, 2009.
 • Helsetegn

  06.06.2016 | Nettressurs

  ...sykepleier, lege eller andre sykehusansatte ha på en slik button når de møter et barn som er tegnspråkbruker. Et ExtraStiftelsen-prosjekt Helsetegn er et prosjekt som er gjennomført av Statped for Norges ...
 • Faste tegn

  10.04.2024 | Kapittel

  ...kanskje er de en egen gruppe tegn, slik vi skal se at andre tegn også kan være.    De faste tegnene bruker vi som temamarkører når vi snakker tegnspråk. De er viktige for å danne en kontekst slik at de fleksible ...
 • Litt større barn

  07.06.2023 | Kapittel

  ...humor, nysgjerrighet og gjetting. Følelser kan også være et godt tema! Barna trenger fortsatt at du bruker bøker med klare bilder og gode kontraster. Du kan gjerne ha bøker som har litt mer tekst. Teksten ...
 • Kilder

  07.06.2023 | Kapittel

  ...sluttrapport er publisert på Stiftelsen Dam sine nettsider: https://dam.no/prosjekter/den-fodte-tolkebruker/   Takk for; Innsikt og erfaringsutveksling: Aina Therese Fossum, Mor Anne-Mari Nordnes Skagen ...
 • Energitap

  11.05.2023 | Kapittel

  ...at de må konsentrere seg ekstra om hva som blir sagt. Avhengig av lyd- og støyforholdene, må det brukes munnavlesning, kroppsavlesning og en del gjettearbeid for å få med innholdet i det som sies. Høreapparat ...