Til hovedinnhold
Viser 1631–1640 av 1763 treff.
 • Hva er stamming? - Informasjonsfilm for skolebarn

  03.06.2021 | Video

  Informasjonsfilm for elever som kan brukes til å dele informasjon i klassen og i logopedtimer. For elever med stamming er det viktig å få tilstrekkelig kunnskap om stamming. I denne filmen møter vi Erik ...
 • Om nevroutviklingsforstyrrelser

  29.04.2021 | Kapittel

  Noen av elevene er borte fra skolen i flere måneder, og noen over flere år. Begrepet skolevegring brukes ofte om elever som er mye borte fra skolen. Begrepet vegring kan signalisere at årsaken til fraværet ...
 • Nevrologiske stemmevansker

  15.02.2022 | Kapittel

  ...stemme, og dermed gjøre det lettere å kommunisere. Det grunnleggende er å bevisstgjøre bruken av bukmusklene når man bruker stemmen. Derfor vil aktiv talepust være en god øvelse, og viktig for integrering i ...
 • Oppdage sansetapene

  11.05.2023 | Kapittel

  ...syns- og hørselstap og døvblindhet bidrar med en tiltaksrettet utredning over tid. Dette omfatter bruk av syn, hørsel og taktil sans, kommunikasjon, utredning av behov for hjelpemidler og annen støtte ...
 • Tidlig skriftspråkstimulering – Emergent Literacy

  07.06.2023 | Kapittel

  ...tilrettelegge sånn at alle får erfaringer med; å leke seg med bokstaver og skriving, og å se skriftspråket i bruk. Dette kan gjøres gjennom en kombinasjon av: å lese bøker sammen og snakke om boka; tittel, handlingen ...
 • Lover og rettigheter

  04.08.2023 | Kapittel

  ...opplæringen tilrettelegges gjennom: særskilt norskopplæring. (en tilpasning av opplæringsinnholdet og bruken av opplæringsspråket norsk) tospråklig fagopplæring. (ulike tilrettelegginger gjennom både elevens ...
 • Inkludering

  04.08.2023 | Kapittel

  ...forventninger til alle. å gjøre aktivitetene utfordrende for elever med ulike kompetanser. å ta i bruk medeleveffekten når elever lærer av hverandre. å gjøre visuelt og konkret materiell tilgjengelig som ...
 • Tourettes syndrom og tilrettelegging i skolen

  03.11.2021 | Kapittel

  ...kjennskap til hva eleven trives med og hva som er utfordrende i skolehverdagen. Denne kunnskapen brukes til å tenke tilrettelegging som kan forebygge vansker. I tillegg til å sikre god tilrettelegging ...
 • 2.2 De kroppslig-taktile nærsansene

  04.03.2024 | Kapittel

  ...og hendene og er hovedorganet for aktiv berøring. Andre kroppsdeler som panne og føtter kan også brukes som berøringsorgan.  Huden Huden er en del av det berøringssensoriske systemet. Huden inneholder ...
 • Litteraturliste

  02.02.2023 | Kapittel

  Berge, S.S. (2019) Hjelp – jeg har en tegnspråktolk I klassen min! Informasjon om bruk av tegnspråktolk i undervisning av døve og tegnspråklige elever. Sluttrapport, Stiftelsen Dam. Caselli, N.K., Hall ...