Til hovedinnhold
Viser 1641–1650 av 1694 treff.
 • Tegnkort - Hva gjør Lotta og Milo?

  14.05.2020 | Bok/hefte

  ...sine språk.Aktivitetene som presenteres i TegnKort kan lede til tegnspråklige samtaler, men også brukes for å skape nysgjerrighet om norsk tegnspråk. For de barna som ikke har norsk tegnspråk som sitt ...
 • Gode spesialpedagogiske/logopediske tiltak for barn med DLD

  04.08.2023 | Kapittel

  ...betydninger kan være fint å fokusere på. Det kan være et tips å fokusere på ordenes form, innhold og bruk. Ordkunnskap vil kunne ha språklig overføringsverdi; den kan øke språkforståelse, kommunikasjon, deltakelse ...
 • Undergrupper av språklydsvansker

  04.08.2023 | Kapittel

  ...konsistente fonologiske vansker forenkler ord på en annen måte enn barn med typisk fonologisk utvikling. De bruker idiosynkratiske (utypiske) forenklingsprosesser som vi ikke finner i den regelmessige utviklingen ...
 • Overgang mellom barneskole og ungdomsskole

  07.07.2020 | Kapittel

  ...skal jeg ha, hvor mange elever i klassen, navn på elevene, timeplan og hvilke aktiviteter som kommer. Bruk av visuelt og konkret materiale kan være nyttig i forberedelsen.  Bevisst valg av klasserom og grupperom ...
 • Måltider

  28.08.2014

  ...knyttet til språkets pragmatiske side. Pragmatiske språkvansker handler i hovedsak om den sosiale bruken av språket, og i mindre grad om den tekniske delen av språket. Barnets sosiale ferdigheter vil på ...
 • Hvis eleven skal lese en bok

  05.02.2024 | Kapittel

  ...av automatisk. For elever med nedsatt syn Det kan ofte være nyttig for elevene med nedsatt syn å bruke noen av tilgjengelighetsfunksjonene som er beskrevet i læringsressursene iPad for personer med nedsatt ...
 • Tiltak for utvikling av sosial kompetanse

  18.03.2022 | Kapittel

  ...verdifulle og tas i bruk. Ytre struktur For å kunne fungere sosialt og faglig, er mange barn og unge med ASF ofte  avhengige av at andre skaper struktur, oversikt og forutsigbarhet. De kan bruke mye energi for ...
 • CI - og hva så?

  04.03.2016 | Bok/hefte

  ...pedagogisk forsvarlige grupper må styrkes. Skoler pålegges å involvere NAV-Hjelpemiddelsentral for å sikre bruk av tekniske hjelpemidler, og få akseptable forhold vedrørende lys, støy og etterklangstid. Statlig ...
 • Guldal Lále

  21.11.2018 | App

  Tema: Her presenteres fire temaer og du skal knytte bilder sammen ved å høre på setninger. Ordene som brukes er brukt i tidligere øvelser.  Husk ordene: I denne øvelsen skal du lytte til ord og huske rekkefølgen ...
 • Derfor er det viktig med en grundig utredning

  04.08.2023 | Kapittel

  Lesestrategier Vi må undersøke hvilke strategier eleven bruker for å avkode tekst og oppfatte og forstå innholdet i det som leses. Det er viktig å avdekke om eleven bruker uheldige strategier. Dette kan for eksempel ...